Własciwości fizyczno-chemiczne wód

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własciwości fizyczno-chemiczne wód - strona 1 Własciwości fizyczno-chemiczne wód - strona 2 Własciwości fizyczno-chemiczne wód - strona 3

Fragment notatki:

WŁAŚCIWOŚCI  FIZYCZNO - CHEMICZNE  WÓD - organoleptyczne - smak, zapach - fizyczne - temperatura, przezroczystość, mętność, barwa, przewodnictwo                        elektryczne, radoczynność - chemiczne - mineralizacja, pH, potencjał red - ox, twardość, zasadowość,                          kwasowość, utlenialność temperatura  - zależą od niej zdolności wody do rozpuszczania minerałów; na jej podstawie  możemy określić kierunki krążenia wód, ich związki  z powierzchnią terenu i wodami  powierzchniowymi. Temperatura wód podziemnych waha się 0-100oC; powyżej wody są  przegrzane a poniżej przechłodzone Temperatura wód zależy od: -  szerokości geograficznej miejsca na powierzchni ziemi -  wysokości nad poziom morza -  głębokości pod powierzchnią ziemi -  prędkości ruchu wody płynącej -  geologiczno – fizycznych  właściwości środowiska geologicznego wody występujące płytko pod powierzchnią terenu zmieniają swoją temp. pod wpływem wahań  temp. powietrza, niżej temp. kształtowana przez  czynniki geologiczne; * wahania temp. powietrza dobowe sięgają głębokości 0,8 - 1m                                                  sezonowe 5 - 8m                                                  roczne 15 - 40m * poniżej strefy stałych temperatur temp. skał i wody rośnie według wartości stopnia  geotermicznego; w Polsce ten stopień wynosi 33m (Sudety 20m, a NE 100m); znając stopień  geotermiczny można obliczyć temp. wody na danej głębokości lub obliczyć z jakiej głębokości  może pochodzić woda o danej temp.: stopień geotermiczny – liczba metrów, na którą przypada wzrost temp. o 1 oC gradient geotermiczny – przyrost temp. na każdy metr przyrostu głębokości T = tśr. + A + (H - h)/g  H = g[T -(tśr + A)] +h gdzie:   T - temp. wody na głębokości H w C              tśr - średnia roczna temp. powietrza w danej miejscowości w C               A - dodajnik zależny od wys. n.p.m. w C               H - głębokość występowania wody w m                h - głębokość stref stałych temperatur w m                g - stopień geotermiczny w m PODZIAŁ HYDROGEOLOGICZNY WÓD ZE WZGLĘDU NA TEMP.: - chłodne T tśr PODZIAŁ FIZJOLOGICZNY ALBO BALNEOLOGICZNY: - wody chłodne T20stC, a te dzielą się na: hipotermalne 20-35stC,                                                                              homeotermalne 35-40stC                                                                             hipertermalne 40stC

(…)

… barwiących na zielonkawoniebiesko
* siarkowodoru dającego barwę lekko szmaragdową
* wolnej siarki barwiącej na niebieskawo
* czasem brunatnawe zabarwienie przez pył węglowy
- barwa rzeczywista- spowodowana rozpuszczonymi w wodzie substancjami
barwa pozorna - wywołana mechanicznymi zawiesinami
- barwa charakterystyczna jest dla wód stagnujących (bezodpływowych)
smak - sole i gazy rozpuszczone w wodzie oraz zawiesiny w niej zawarte nadają różny smak;
odczucia smakowe zależą od: wrażliwości narządów zmysłu smaku, temp. wody i ilości
rozpuszczonych w niej substancji
Najczęściej smak nadają:
- HCl - słonawy smak przy stężeniu 165 mg/l
- MgSO4 - gorzki smak powyżej 250 mg/l
- węglan sodu nadaje smak alkaliczny
- inne odczucia smaku nazywamy posmakiem
Smak wody można określić według stopnia, czyli intensywności…
… zabarwienie przez pył węglowy
- barwa rzeczywista- spowodowana rozpuszczonymi w wodzie substancjami
barwa pozorna - wywołana mechanicznymi zawiesinami
- barwa charakterystyczna jest dla wód stagnujących (bezodpływowych)
smak - sole i gazy rozpuszczone w wodzie oraz zawiesiny w niej zawarte nadają różny smak;
odczucia smakowe zależą od: wrażliwości narządów zmysłu smaku, temp. wody i ilości
rozpuszczonych w niej substancji
Najczęściej smak nadają:
- HCl - słonawy smak przy stężeniu 165 mg/l
- MgSO4 - gorzki smak powyżej 250 mg/l
- węglan sodu nadaje smak alkaliczny
- inne odczucia smaku nazywamy posmakiem
Smak wody można określić według stopnia, czyli intensywności wrażenia i jakości odczucia
- stopień odczucia - ilość rozpuszczonych substancji
0 - brak odczucia smaku
1 - b. słaby smak
2 - słaby
3 - wyraźny
4…
… - silny
5 - b. silny
zapach - wody podziemne przeważnie są bez zapachu; jedynie płytsze pozostające w kontakcie z
bagnami, torfowiskami, wody zakażone ściekami i niektóre wody mineralne mają zapach; odczucia
węchowe zależą także od: wrażliwości narządów powonienia, temp., ilości i jakości substancji w
wodzie
Przy określaniu zapachu bierze się pod uwagę stopień odczucia:
0 - brak zapachu
1 - zapach b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz