Strefy ochronne źródeł i ujęć wód podziemnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strefy ochronne źródeł i ujęć wód podziemnych - strona 1

Fragment notatki:

STREFY  OCHRONNE  ŹRÓDEŁ  I  UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH: STREFY OCHRONNE – obszary poddane zakazom, nakazom i ograniczeniom w zakresie  użytkowania gruntów i korzystania z wody. Wyznacza się je na podstawie ustaleń zawartych w  dokumentacjach hydrogeologicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5.11.1991 r dostosowano przepisy  wyznaczania stref ochronnych do standardów światowych, czyli trójstrefowego modelu ochrony  ujęć wód podziemnych.  OBSZAR OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ – ustanawiany  obligatoryjnie o promieniu  8 – 20  metrów zależnie od ujęcia. Zakazana jest tu wszelka działalność nie związana bezpośrednio z  eksploatacją ujęcia. OBSZAR OCHRONY POŚREDNIEJ – ustanawiany fakultatywnie    -  wewnętrzny  – wyznaczony 30 – dniowym czasem dopływu wody do ujęcia i utożsamiany ze  strefą ochrony biologicznej   -  zewnętrzny  – obejmujący obszar zasilania i wyznaczony 25 – letnim czasem przepływu wody w  warstwie wodonośnej; traktowany jako strefa ochrony chemicznej W obrębie terenu wewnętrznego są zabronione wszelkie roboty i czynności mogące spowodować  zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia.  W obrębie terenu zewnętrznego dopuszcza się ograniczenia działalności oraz pozostawienie  obiektów mogących stanowić zagrożenia dla jakości wód pod warunkiem wykonania urządzeń  zabezpieczających i systemu sygnalizacji zagrożenia.  Do wymiarowania granic stref ochrony pośredniej przyjmuje się pewne uproszczenia: - warstwa wodonośna jest traktowana jako nieograniczona i jednorodna - przepływ wód ma charakter ustalony - stały wydatek pompowania - nie uwzględnia się dyspersji, czyli zmiany w czasie i przestrzeni stężenia zanieczyszczeń oraz  sorpcji ośrodka skalnego METODA  HOFMANNA - LILLICHA  to najczęściej stosowana metoda wyznaczania stref ochrony pośredniej, gdzie ma ona postać  okręgu o promieniu E      wychodząc z prawa Darcy, rzeczywistą prędkość przepływu wody opisuje wzór: k * J    U =  -------   ne Strefa wewnętrzna:   E = 30 * U * współczynnik czasu Strefa zewnętrzna:    E = 25 * U * współczynnik czasu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz