Główne zbiorniki wód podziemnych - OCHRONA GZWP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne zbiorniki wód podziemnych - OCHRONA GZWP - strona 1

Fragment notatki:

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH: to zbiorniki wód podziemnych odpowiadające umownie ustalonym ilościowym i jakościowym  kryteriom. Zasięgi i powierzchnie GZWP są wyznaczone ich wychodniami na powierzchni terenu  lub na określonej powierzchni strukturalnej. wydajność potencjalnego otworu  70 m3/h wydajność ujęcia  10.000 m3/dobę przewodność warstwy wodonośnej  10 m2/h najwyższa klasa jakości wody lokalne, praktyczne znaczenie użytkowe W Polsce wydzielono 180 GZWP o łącznej powierzchni 163441 km2 i szacunkowych zasobach  dyspozycyjnych 7,35 km3/rok (ogólne zasoby dyspozycyjne Polski wynoszą 22 km3/rok). Zasobność pięter wodonośnych: Czwartorzędowe  51,3 % Trzeciorzędowe  5 % Kredowe  23,1 % Jurajskie  11,7 % Triasowe  7,1 % OCHRONA GZWP –  obejmuje obszar zasilania.    Kryterium wyznaczania obszarów ochronnych jest czas migracji wody z powierzchni terenu do  zbiornika ( w latach). Dla wód o zwierciadle swobodnym przyjmuje się przesączanie przez pokrywę  ochronną czyli strefę aeracji, dla wód naporowych dodatkowo przyjmuje się jeszcze przesiąkanie  przez głębszą pokrywę ochronną w strefie saturacji. Na podstawie potencjalnego zagrożenia wód przyjęto dwustopniową skalę obszarów szczególnej  ochrony GZWP:  ONO  – Obszar Najwyższej Ochrony, który obejmuje obszary zasilania izolowanych  zbiorników wody wysokiej jakości lub obszary najbardziej istotne (krytyczne) dla ochrony  OWO  – Obszar Wysokiej Ochrony, który stanowi tę część GZWP, gdzie istnieją lepsze niż na  obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód (dobra izolacja od powierzchni) oraz obszary lub  wytypowane fragmenty zlewni powierzchniowych i podziemnych zasilających GZWP   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz