Ochrona wód - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona wód - omówienie - strona 1 Ochrona wód - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona wód
Ochrona wód:
Jakościowa - zachowanie dobrego stanu i przydatności do spożycia, bytowania ryb rekreacji i sportów wodnych
Ilościowa (zapobieganie marnotrawstwu)
Ochrona wód
Powszechna
Obszarowa
Indywidualna (obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego)
Instrumenty powszechnej ochrony jakościowej wód są zakazy:
Wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód podziemnych
Wprowadzania ścieków do wód stojących
Wprowadzania do wód odpadów
Spławiania do wód śniegu z terenów zanieczyszczonych (zwłaszcza centrów miast)
Lokalizowania na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia tam tego co może zanieczyszczać wodę
Mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami
Rozcieńczania ścieków dla doprowadzenia stężeń do wymaganych standardami Obowiązek ochrony wód przed zanieczyszczeniami ciąży na tym kto wprowadza ścieki do wód/ ziemi
Odprowadzanie ścieków może być połączone z obowiązkiem monitorowania jakości wody powyżej i poniżej miejsca zrzutu
Obszarowa ochrona wody ma na celu zachowanie należytego stanu wody dla zaopatrzenia w wodę do spożycia lub dla zakładów wymagających wody odpowiedniej jakości
Instrumenty ochrony obszarowej:
Obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych
Strefa ochronna ujęcia wody
Obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych
Dla zbiorników które nie są aktualnie wykorzystywane
Tworzy dyrektor RZGW w drodze rozporządzenia (akt prawa miejscowego)
Wiąże to przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Określa obszar i wymagania konieczne dla zachowania odpowiedniego stanu wód, np. (dotyczące wznoszenia obiektów budowlanych lub innych robót mogących zanieczyścić wodę)
Teoretyczne bo ani jednego w Polsce
Strefa ochronna ujęć wody:
Dla ochrony istniejącego ujęcia wody
Tworzy ją dyrektor RZGW rozporządzeniem
Wyjątkowo (gdy granica się tylko do obszaru ochrony bezpośredniej) organ wydający pozwolenie wodnoprawne
Na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody
Strefa ochronna dzieli się na: teren ochrony pośredniej (obszar zasilania ujęcia, oznaczony w punktach przecięcia z drogami i innych punktach charakterystycznych) mogą na nim zostać wprowadzone zakazy (ograniczenia) dotyczące wykonywania robót powodujących zmniejszenie przydatności wody ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz