Ochrona wód - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona wód - wykład - strona 1 Ochrona wód - wykład - strona 2 Ochrona wód - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona wód Ochrona wód: Jakościowa - zachowanie dobrego stanu i przydatności do spożycia, bytowania ryb rekreacji i sportów wodnych Ilościowa (zapobieganie marnotrawstwu) Ochrona wód Powszechna Obszarowa Indywidualna (obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego) Instrumenty powszechnej ochrony jakościowej wód są zakazy: Wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód podziemnych Wprowadzania ścieków do niektórych wód powierzchniowych Wprowadzania do wód odpadów Spławiania do wód śniegu z terenów zanieczyszczonych (zwłaszcza centrów miast) Lokalizowania na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia tam tego co może zanieczyszczać wodę Mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami Pobieranie z wód powierzchniowych wody do opryskiwaczy rolniczych i mycia ich w tych wodach Używanie farb produkowanych na bazie związków organiczno-cynkowych do konserwacji technicznych konstrukcji podwodnych Obowiązek ochrony wód przed zanieczyszczeniami ciąży na tym kto wprowadza ścieki do wód/ ziemi Odprowadzanie ścieków może być połączone z obowiązkiem monitorowania jakości wody powyżej i poniżej miejsca zrzutu Obszarowa ochrona wody ma na celu zachowanie należytego stanu wody dla zaopatrzenia w wodę do spożycia lub dla zakładów wymagających wody odpowiedniej jakości Instrumenty ochrony obszarowej: Obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych Strefa ochronna ujęcia wody Obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych Dla zbiorników które nie są aktualnie wykorzystywane Tworzy dyrektor RZGW w drodze rozporządzenia (akt prawa miejscowego) Wiąże to przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Określa obszar i wymagania konieczne dla zachowania odpowiedniego stanu wód, np. (dotyczące wznoszenia obiektów budowlanych lub innych robót mogących zanieczyścić wodę) Teoretyczne bo ani jednego w Polsce Strefa ochronna ujęć wody: Dla ochrony istniejącego ujęcia wody Tworzy ją dyrektor RZGW rozporządzeniem Wyjątkowo (gdy granica się tylko do obszaru ochrony bezpośredniej) organ wydający pozwolenie wodnoprawne Na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody Strefa ochronna dzieli się na: teren ochrony pośredniej (obszar zasilania ujęcia, oznaczony w punktach przecięcia z drogami i innych punktach charakterystycznych) mogą na nim zostać wprowadzone zakazy (ograniczenia) dotyczące wykonywania robót powodujących zmniejszenie przydatności wody ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz