Hydrologia i hydrogeologia - strona 4

Pomiar stanów wód podziemnych, mapy hydroizohipsy i hydroizobaty -opra...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4557

Pomiar stanów wód podziemnych, mapy hydroizohips i hydroizobat. Wyznaczenia kierunku przepływu wód podziemnych. POMIARY ZWIERCIADLA WODY PODZIEMNEJ Do pomiaru głębokości zwierciadła wody podziemnej wykorzystuje się punkty, w których zwierciadło jest odsłonięte, jak studnie, wykopy, szyby itp. lub s...

Procesy egzogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2163

Procesy egzogeniczne PROCESY EGZOGENICZNE: są to czynniki zewnętrzne, które dążą do zrównania powierzchni Ziemi, niszczą wyniosłości i odkładający powstały materiał w obniżeniach i zapadliskach. Wyróżnia się procesy niszczące, czyli degradację; i twórcze agradujące. Źródłem sił i procesów egzogenicz...

Procesy endogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 714

Geologia dynamiczna. Budowa Ziemi. Procesy endogeniczne (wulkanizm, plutonizm, trzęsienia Ziemi, ruchy górotwórcze, tektonika płyt). Procesy endogeniczne - ich źródłem są siły wewnętrzne, objawiają się na powierzchni skorupy ziemskiej w postaci: 1). TRZESIENIA ZIEMI: nagłe przemieszczenie pionowe i...

Hydrologia i hydrogeologia-pytania na egzamin 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1344

Wymienić okresy ery kenozoicznej. Kiedy na terenie Polski zakończyło się ostatnie zlodowacenie. Wymienić epoki okresu trzeciorzędu - charakterystyczne utwory geologiczne dla tego okresu. Charakterystyka procesów endogenicznych, Wymienić te pr...

Ruchy wody podziemnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Ruch wody podziemnej, płynięcie wody podziemnej - R. w. p . może mieć zróżnicowany charakter uzależniony od przestrzeni hydrogeologicznej, w której ma miejsce oraz od warunków fizycznych: prędkość, kierunek, wysokość hydrauliczna, ciśnienie, przyspieszenie, pęd, tor. o przepływie mówimy, gdy rozpatr...

Siatka hydrodynamiczna przepływu, metody konstruowania-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3703

Siatka hydrodynamiczna przepływu. Metody konstruowania. SIATKA HYDRODYNAMICZNA: siatkę możemy interpretować: 1). linie prądów ψ(x,y) - są to takie linie do których wektory prędkości (chodzi tu o prędkość filtracji a nie o prędkość rzecz...

Siatka hydrodynamiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1456

Siatka hydrodynamiczna (Praktyczne aspekty wykorzystania w obliczeniach inżynierskich) 882. Siatka hydrauliczna (siatka hydrodynamiczna) ang. flow net Siatka ortogonalna linii prądu i linii ekwipotencjalnych odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obra...

Skały osadowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Skały osadowe w zależności od sposobu powstania oraz czynników które uczestniczą w ich tworzeniu dzielimy na: okruchowe, pochodzenia organicznego i poch. chemicznego. Okruchowe powstają w wyniku nagromadzenia składników mineralnych pochodzący...

Spadek hydrauliczny i krytyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 6265

Spadek hydrauliczny, spadek krytyczny. Prawo Darcy`ego i zakres jego ważności. SPADEK HYDRAULICZNY: Różnica wysokości hydraulicznej między dwoma punktami położonymi na jednej linii prą...