Hydrologia i hydrogeologia - strona 5

Dopływ do studni w warunkach ustalonych - sprawozdanie - Hydrogeologi...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2107

Hydrogeologia Ćwiczenie nr 6 Temat: Dopływ do studni w warukach ustalonych, wyznaczenie parametrów hydrogeologicznych na podstawie wyników próbnego pompowania 1) Studnia eksploatacyjna jest zlokalizowana w warstwie wodonośnej o zwierciadle...

Dopływ do studni w warunkach ustalonych - sprawozdanie - Współczynnik...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2478

Hydrogeologia Ćwiczenie nr 5 Temat: Dopływ do studni w warunkach ustalonych 1. Rozwiązać ogólne równanie różniczkowe filtracji osiowo-symetrycznej (wykorzystując warunki brzegowe I rodzaju), stanowiące matematyczny model dopływu do studni. Wyprowadzić wzory na całkowity dopływ do studni Qo dla pr...

Obliczenia filtracji na podstawie siatki hydrodynamicznej-sprawozdanie...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1218

Hydrogeologia Ćwiczenie nr 7 Temat: Obliczenia filtracji na podstawie siatki hydrodynamicznej. Na podstawie podanej siatki hydrodynamicznej filtracji w jednorodnym podłożu jazu obliczyć: - całkowite natężenie przepływu filtracyjnego...

Hydrologia i hydrogeologia-test końcowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Należy jednoznacznie zaznaczyć poprawne odpowiedzi. Za każde pytanie 2 punkty. Orientacyjna wartość krytycznego spadku hydraulicznego wynosi: 0,5 1,0 0,7 2,5 Wzrost wilgotności gruntu spoistego powoduje: wzrost granicy plastyczności

Wietrzenie fizyczne i chemiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

WIETRZENIE FIZYCZNE I CHEMICZNE • Wietrzenie fizyczne (mechaniczne). Głównymi czynnikami powodującymi fizyczne wietrzenie skał skorupy ziemskiej są: Insolacja - promieniowanie słoneczne i związane z nią zmiany temperatury pod wpływem których składniki mineralne skał na przemian rozszerzają się i k...

Wyznaczanie współczynnika filtracji metodami polowymi-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3647

Wyznaczanie współczynnika filtracji metodami polowymi WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI Współczynnik filtracji charakteryzuje zdolność przesączania wody będącej w ruchu laminarnym przez skały porowate (grunty). Przesączanie odbywa się siecią ...

Zagadnienia z geologii i hydrogeologii cz.I 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 917

Zagadnienia z geologii i hydrogeologii cz. I Procesy endogeniczne plutonizm wulkanizm ruchy górotwórcze (dyslokacje ciągłe i nieciągłe) trzęsienia Ziemi Procesy egzogeniczne (wietrzenie...

Zasoby wód podziemnych, podział zasobów i metody wyznaczania-opracowan...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

Zasoby wód podziemnych. Podział zasobów i metody wyznaczania. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH: jest to ilość wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażona najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w zbiorniku wód podziemnych, zlewni wód podziemnych lub innej jednostce hydro...

Wody podziemne w regionie gdańskim

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

WODY PODZIEMNE W REGIONIE GDAŃSKIM W regionie gdańskim występują trzy główne piętra wodonośne o znaczeniu użytkowym: -  czwartorzędowe  -  trzeciorzędowe  na głębokości od około 80 mnpm do 80 mppm  - kredowe na głębokości od około 120 m ppm  1. wody w czwartorzędowych utworach polodowcowych: -wystę...

Wody podziemne - znaczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

ZACZENIE WÓD PODZIEMNYCH: • Gospodarcze:     - stanowi źródło wody pitnej - w rolnictwie do nawadniania upraw - paneologia - leczenie wodami podziemnymi - w przemyśle do rozpuczszania, chłodzenia, oczyszczania, gotowania itd. - wody geotermalne stanowia źródło energii - gospodarka komunalna - zasob...