Hydrologia i hydrogeologia-test końcowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia i hydrogeologia-test końcowy - strona 1

Fragment notatki:

Należy jednoznacznie zaznaczyć poprawne odpowiedzi.
Za każde pytanie 2 punkty.
Orientacyjna wartość krytycznego spadku hydraulicznego wynosi: 0,5 1,0 0,7 2,5
Wzrost wilgotności gruntu spoistego powoduje: wzrost granicy plastyczności wzrost ciężaru objętościowego wzrost stopnia plastyczności wzrost gęstości objętościowej szkieletu gruntowego
Ciężar objętościowy gruntu suchego jest równy: ciężarowi właściwemu gruntu ciężarowi objętościowemu szkieletu gruntowego ciężarowi objętościowemu z uwzględnieniem wyporu wody
Ciśnienie spływowe w gruncie zależy od: współczynnika filtracji spadku hydraulicznego rodzaju gruntu porowatości
Wartość współczynnika filtracji zależy od: spadku hydraulicznego rodzaju gruntu porowatości powierzchni właściwej
Orientacyjna wartość ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego gruntów mineralnych wynosi: 11 kN/m3 18 kN/m3 26 kN/m3 15 kN/m3
Orientacyjna wartość ciężaru objętościowego gruntów mineralnych w stanie pełnego nasycenia porów wodą wynosi: 11 kN/m3 18 kN/m3 26 kN/m3 21 kN/m3
Który z wymienionych ciężarów gruntu posiada największą wartość liczbową? γ' γs γsr γd
Który z wymienionych ciężarów gruntu jest najmniejszy? γ' γ γsr γd
Kiedy grunt jest całkowicie nasycony wodą to prawdziwa jest równość: wn = 100% IL = 1 Sr = 1 wn = wr
Gdy IL = 1, to prawdziwa jest równość: wn = wp wn = ws wn = wL wn = 100% wL = 100%
Podkreśl symbole gruntów niespoistych. G Ip Pg P Pd Ż
Z wymienionych gruntów wybierz grunty drobnoziarniste G Pog Pr Ps Ż π
Wartość wskaźnika plastyczności gruntu zależy od: stopnia plastyczności zawartości frakcji iłowej porowatości wilgotności
W celu makroskopowego określenia rodzaju gruntu spoistego konieczne jest: wykonanie próby rozcierania gruntu w wodzie określenie liczby pełnych wałeczkowań przeprowadzenie analizy areometrycznej i sporządzenie wykresu uziarnienia obserwowanie wyglądu i charakteru spękań próbki podczas próby wałeczkowania oznaczenie zawartości węglanu wapnia ……………………….
Imię i nazwisko
Hydrogeologia, sprawdzian poprawkowy 17.12.2010
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz