Hydrologia i hydrogeologia - strona 3

Klimatyczny obieg wody w przyrodzie i ocena bilansu wodnego-esej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

KLIMATYCZNY OBIEG WODY W PRZYRODZIE I OCENA BILANSU WODNEGO: oraz 3) METODY OCENY PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW RÓWNANIA BILANSU WÓD Pod wpływem tych czynników(temperatura, parowanie, wysokość n.p.m, ruchy powietrza, itp.) woda zmienia stany skupienia. Paruje, ulega kondensacji (

Fizyczne organoleptyczne chemiczne w wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

Fizyczne, organoleptyczne, chemiczne i bakteriologiczne właściwości wód podziemnych. Antropogeniczne zagrożenia wód podziemnych. Cechy fizyczne: temperatura, przezroczystość i mętność, barwa, przewodnictwo elektryczne i radoczynność; organoleptyczne: smak i zapach; chemiczne: ogólna mineralizacja, o...

Formy akumulacji lodowcowej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1834

FORMY AKUMULACJI LODOWCOWEJ: MORENY CZOŁOWE - przedstawiają się jako zespół pagórków uszeregowanych w wały lub grzbiety ciągnące się łukami równolegle do danego skraju jęzorów lodowcowych. Materiał moreny czołowej składa się z piasku, żwirów...

Klasyfikacja gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

Klasyfikacja gruntów. Podstawowe cechy fizyczne i właściwości hydrogeologiczne gruntów: uziarnienie, porowatość, przepuszczalność. UZIARNIENIE: Skały osadowe mechaniczne, niescementowane...

Minerały ilaste-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

MINERAŁY ILASTE    Minerały ilaste są uwodnionymi glinokrzemianami Al, Mg i Fe, należącymi do krzemianów warstwowych. W zależności od wzajemnego układu warstw oktaedrów i tetraedrów mogą one należeć do krzemianów: dwuwarstwowych o typie bud...

Hydrologia i hydrogeologia-opracowane pytania na egzamin 2011

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

W jaki sposób można pomierzyć w terenie prędkość skuteczną przepływu wody gruntowej Na kierunku największego spadku wykonuje się 2-3 otwory obserwacyjne, w odległości L (od 1 do kilkunastu m). Następnie wyznacza się t1-początek pojawienia się wskaźnika w otworze obserwacyjnym, t2-maksimum krzywej s...

Osiadanie zapadowe gruntów i rodzaje erozji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Osiadanie zapadowe gruntów Ruch mas powierzchniowych może odbywać się również pionowo i polegać głównie na obniżaniu się powierzchni na skutek grawitacyjnego przemieszczenia się cząstek gruntów w warunkach zmniejszonej spójności i tarcia wewn. Grunty te początkowo stabilne w stanie powietrzno-suchy...

Pochodzenie i klasyfikacja wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

Pochodzenie i klasyfikacja wód podziemnych Wodą podziemną nazywamy wodę występującą pod powierzchnią ziemi. Jest to woda występująca najczęściej w porach gruntowych i szczelinach skalnych. Istnieje wiele podziałów wód podziemnych. Te najczęściej używane uwzględniają genezę, rodzaj wypełnianych próż...

Podział akumulacji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

• Akumulacja lodowcowa Transportowany przez spływające lodowce materiał, pochodzący głównie z ich erozyjnej działalności osadzony po stopnieniu lodowca wzdłuż brzegów doliny lodowcowej utworzy morenę boczną. Gdy 2 jęzory lodowcowe złącza się ze sobą to, złączą się też ich brzeżne wały gruzu tworząc ...

Podział wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

PODZIAŁ WÓD - wody powierzchniowe - wody podziemne: woda higroskopowa i błonkowa - związane z siłami molekularnymi adsorpcji cząsteczek wody; woda kapilarna - występuje w strefie aeracji nad zwierciadłem wody gruntowej lub jako woda kapilarna zawieszona; woda wsiąkowa i zawieszona - występują w st...