Fizyczne organoleptyczne chemiczne w wód podziemnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyczne organoleptyczne chemiczne w wód podziemnych-opracowanie - strona 1 Fizyczne organoleptyczne chemiczne w wód podziemnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Fizyczne, organoleptyczne, chemiczne i bakteriologiczne właściwości wód podziemnych. Antropogeniczne zagrożenia wód podziemnych. Cechy fizyczne: temperatura, przezroczystość i mętność, barwa, przewodnictwo elektryczne i radoczynność; organoleptyczne: smak i zapach; chemiczne: ogólna mineralizacja, odczyn, dwutlenek węgla, tlen, siarkowodór, wapń, magnez, twardość wody, żelazo i mangan, jon chlorkowy i siarczanowy, związki azotowe, Cechy FIZYCZNE: temperatura wód podziemnych waha się waha się w granicach 0-100st.C; w pewnych przypadkach, jako wody przechłodzone mogą mieć temperaturę poniżej 0. Temperatura wód podziemnych zależy od szeregu czynników: szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, głębokość nad powierzchnią Ziemi, prędkość przepływu wody, geologiczno-fizyczne właściwości środowiska geologicznego. Przezroczystość i mętność - przezroczystość wody jest to zdolność przepuszczania przez nią promieni świetlnych. Odwrotnością przezroczystości jest mętność, czyli zdolność do absorbowania promieni świetlnych. Mętność wywołana jest obecnością zawiesin pyłowych lub koloidalnych pochodzenia mineralnego albo organicznego. Barwa - barwa rzeczywista spowodowana jest wyłącznie rozpuszczonymi w wodzie związkami, barwa pozorna zaś spowodowana jest mechanicznymi zawiesinami, które mogą być usunięte. Barwę oznacza się w stopniach skali platynowo-kobaltowej przez porównanie próbki ze wzorcami. Aktywność - Źródłem naturalnej radoczynności wód podziemnych są pierwiastki promieniotwórcze należące do szeregów: uranowo-radowego, torowego lub aktynowego. Aktywność właściwą określa się liczbą bekereli na metr sześcienny wody.
ORGANOLEPTYCZNE: Smak - odczucia smakowe zależą od: wrażliwości narządów zmysłu smaku, temperatury wody, jakości i ilości rozpuszczonych lub zawieszonych substancji. 6 stopni odczuwania smaku: brak, bardzo słaba, słaba, wyraźna, silna, bardzo silna. Słony - chlorek sodu, gorzki - siarczany magnezu, słodki (alkaliczny) - węglan sodu, kwaśny - ałuny. Zapach - Wody podziemne są przeważnie bez zapachu. Jedynie wody płytkie pozostające w ścisłym związku z bagnami, moczarami i torfowiskami, wody zakażone ściekami miejskimi lub przemysłowymi i niektóre wody mineralne mają mniej lub bardziej intensywny zapach. 5 stopni natężenia zapachu. 2 grupy jakości: zapach pochodzenia naturalnego; zapachy specyficzne pochodzenia nienaturalnego spowodowane zanieczyszczeniami wody podziemnej głównie ściekami. CHEMICZNE: ogólna mineralizacja - stopień zmineralizowania wody określa się przez ogólną mineralizację, której wskaźnikiem orientacyjnym jest masa suchej pozostałości określająca przybliżoną zawartość nielotnych składników wody. Odczyn - stężenie jonów wodorowych. W wodach podziemnych, które są złożonymi roztworami, wartość pH zależy przede wszystkim od dysocjacji rozpuszczonych składników.

(…)

…. Dwutlenek węgla - CO2 odgrywa dużą rolę przy rozpuszczaniu niektórych węglanów, zwłaszcza wapnia i magnezu. CO2 który został związany w wodorowęglan nazywamy związanym. Wodorowęglan wapnia może utrzymywać się w stanie rozpuszczonym tylko wtedy, gdy istnieje jeszcze pewna minimalna ilość wolnego CO2, która pozostaje w równowadze z jonami HCO3-. Dwutlenek ten nazywamy zrównoważonym albo przynależnym. Tlen…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz