Formy akumulacji lodowcowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy akumulacji lodowcowej-opracowanie - strona 1 Formy akumulacji lodowcowej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

FORMY AKUMULACJI LODOWCOWEJ: MORENY CZOŁOWE - przedstawiają się jako zespół pagórków uszeregowanych w wały lub grzbiety ciągnące się łukami równolegle do danego skraju jęzorów lodowcowych. Materiał moreny czołowej składa się z piasku, żwirów, głazów i gliny, chaotycznie pomieszanych i pozbawionych uwarstwienia. Moreny prostopadle ustawione do lodowca. Materiał akumulacji lodowcowej nosi nazwę zwałowego. MORENY DENNE - powstają z materiału gromadzonego w spodzie lodowca. Materiał pochodzi częściowo z gruzu skalnego, który z powierzchni lodowca dostaje się na jego dno. Materiał ten wskutek dużego ciśnienia lodu i wzajemnego ocierania się ulega zaokrągleniu i ścieraniu, przy czym wytwarzają się duże ilości gliny. Po stopnieniu lodowca materiał transportowany w dnie lodowca zostaje odłożony i pokrywa cały teren na którym się znajdował. Zbudowane są z gliny zwałowej z zawartością rumoszu i głazów skalnych.
MORENA BOCZNA - są to wały które tworzą się wzdłuż jęzora lodowcowego
DRUMLINY - powstają w wyniku niszczenia moreny dennej i bocznej przez ponownie przesuwający się lodowiec. Są to elipsowate, podłużne wzgórza, które są ułożone równolegle do ruchu lodowca. Zbudowane z gliny zwałowej lub zew żwirów i piasków pokrytych płaszczem gliny.
OZY - powstają w wyniku akumulacji pisaku i żwiru przez strumienie płynące pod lodowcem są to doliny o stromych zboczach prostopadłe do moren a równoległe do ruchu lodowca.
SANDRY - utworzone z piasków. Pisaki wyniesione są przez strumień lodowca, mają formę stożkową, jeż Eli się połączą tworzą tak zwane pola sandrowe. Miąższość tych osadów fluwioglacjalnych zmniejsza się w miarę oddalania od moren czołowych
HISTORIA ZIEMII
Czwartorzęd - jest w erze kenozoicznej. Dzieli się na:
a)holocen (0.0011 mln lat temu do wczoraj)-ustąpienie lodowców; powstanie Bałtyku; klimat stosunkowo stabilny; najcieplejszy od 100 tys lat;
b)plejstocen(1,8-0,0,11 mln lat temu)-lodowce kształtują rzeźbę wielkich obszarów ziemi; poziom mórz wykazuje duże wahania(stąd min. Pomosty łączące Azję z Ameryką); powstaje przesmyk panamski;
surowce mineralne czwartorzędu - lessy: Chiny, płd. Polska, Krórzewniki; iły, gliny, piaski żwiry muchomory, torf: Polska północna i środkowa, Legnica, Kamieniec Ząbkowicki
Trzeciorzęd - jest w erze kenozoicznej.
a)pliocen(5,3-1,8 mln lat temu)-otwiera się cieśnina Beringa; ok. 3 st Celsjusza cieplej niż obecnie, ale się obniża, b)miocen(24-5,3)-pierwsze lodowce w rejonach polarnych(Antarktyda zlodowacona), ok. 17 mln lat temu zderzenie Afryki i Eurazji.
c)oligocen(34-24)-klimat ciepły, stabilny, średnia temp oceanu wyższa o 7 C niż obecnie.
d)eocen(55-34)-przerwanie kontaktu Eurazji z Afryką w okolicach Grenlandii i oddzielenie Antarktydy od Australii, zderzenie Indii z Azją(45 mln temu)


(…)

… niż obecnie ale chłodniej niż w mezozoiku, ożywiony wulkanizm, między innymi w północno zachodniej europie.
Surowce mineralne trzeciorzędu - węgiel brunatny: Niemcy, Ameryka PN, Kołbaskowo, Moszczanka, Bełchatów, Konic, Kunice, Turoszów ; sól kamienna: Wieliczka, Bochnia, Żory, Rybnik ; siarka: Tarnobrzeg, machów; gipsy: Pińczów ; ropa naftowa i gaz ziemny: Tora Obora, Karpaty i kotlina sandomierska. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz