Siatka hydrodynamiczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siatka hydrodynamiczna-opracowanie - strona 1 Siatka hydrodynamiczna-opracowanie - strona 2 Siatka hydrodynamiczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Siatka hydrodynamiczna
(Praktyczne aspekty wykorzystania w obliczeniach inżynierskich)
882. Siatka hydrauliczna (siatka hydrodynamiczna)
ang. flow net
Siatka ortogonalna linii prądu i linii ekwipotencjalnych odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną
strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obraz rozwiązania równania Laplace’a lub dla warstw
niejednorodnych – ogólnego równania filtracji.
440. Linia ekwipotencjalna
ang. equipotential line
Linia łącząca na mapie lub przekroju punkty o jednakowym potencjale lub w hydrogeologii – punkty o
jednakowej wysokości hydraulicznej ( hydroizohipsa).
W ruchu ustalonym w ośrodku izotropowym l.e. jest ortogonalna do linii prądu i do granicy
nieprzepuszczalnej (szczelnej).
441. Linia prądu
ang. flow line, streamline
Linia, której kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej punkcie z kierunkiem
prędkości filtracji (tj. wektory prędkości filtracji w każdym jej punkcie są styczne do l.p.).
W ruchu ustalonym l.p. odpowiada teoretycznej trajektorii (drodze) cząstek wody.
L.p. tworzą rodzinę krzywych charakteryzujących pole prędkości i razem z hydroizohipsami tworzą
siatkę hydrodynamiczną oddającą strukturę pola prędkości filtracji (strukturę strumienia wód
podziemnych).
Źródło: Słownik hydrogeologiczny, PIG, 2002.
Siatka hydrodynamiczna w podłożu gruntowym budowli piętrzącej
70
linia prądu
60
linia ekwipotencjalna
50
40
A
30
20
60
47.145
52.861
54.29
57.148
55.719
7
58.57
50.003
70
80
Feet
90
100
9
50
P.P
8
40
42.85
30
44.287
20
45.716
10
48.574
0
51.432
0
41.42
10
110
120
130
140
150
Siatka hydrodynamiczna w podłożu gruntowym budowli piętrzącej
Warunki brzegowe (graniczne linie ekwipotencjalne i skrajne linie prądu)
70
60
50
h =100% = 60 m
40
30
h =0% = 40 m
A
q=0
q=0
q=0
20
q=0
q=0
10
q=0
Poziom porównawczy
P.P
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Feet
90
100
110
120
130
140
150
Siatka hydrodynamiczna w podłożu gruntowym budowli piętrzącej
Linie ekwipotencjane
h100% − h0% 20
∆h =
=
= 1,429 m
N −1
14
70
60
50
h =100% = 60 m
40
h =0% = 40 m
A
30
20
60
47.145
52.861
54.29
57.148
55.719
7
58.57
50.003
70
80
Feet
90
100
9
50
P.P
8
40
42.85
30
44.287
20
45.716
10
48.574
0
51.432
0
41.42
10
110
120
130
140
150
Siatka hydrodynamiczna w podłożu gruntowym budowli piętrzącej
Linie ekwipotencjalne i linie prądu
70
60
50
40
A
30
20
60
47.145
52.861
54.29
57.148
55.719
7
58.57
50.003
70
80
Feet
90
100
9
50
P.P
8
40
42.85
30
44.287
20
45.716
10
48.574
0
51.432
0
41.42
10
110
120
130
140
150
Siatka hydrodynamiczna w podłożu gruntowym budowli piętrzącej
Obliczenie wartości ciśnienia wody w wybranym punkcie obszaru filtracji
48,574 + 50,003
= 49,2885 m
2
p
h B = zB + B
γw
hB =
70
60
p B = ( h B − z B ) ⋅ γ w ≅ (49,2885 − 30) ⋅10 ≅ 192,885 kPa
50
40
A
B
30
20
zB = 30 m
60
47.145
52.861
54.29
57.148
55.719
7
58.57
50.003
70
80
Feet
90
100 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz