Geografia usług - strona 8

Wybrane metody - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Wybrane metody: Metoda Finesa (1972) oceny atrakcyjności krajobrazu Podstawa oceny krajobrazu: -bezpośrednie obserwacje dokonywane w terenie, wzbogacone analizą map, fotografii, zdjęć lotniczych Pole oceny: -„widok” - sektor krajobrazu zamknięty w kącie 60* -„fragment terenu” - mały, niepodzi...

Gospodarka narodowa - Europejska Kwalifikacja Działalności (EKD)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Dariusz Ilnicki
 • Geografia usług
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1722

Usługi w gospodarce narodowej i w badaniach naukowych. Geografia usług i geografia konsumpcji. GOSPODARSTWO NARODOWE - tym mianem określa się na ogół wszystkich ludzi i wszystkie środki materialne znajdujące się na obszarze najczęściej kraju lub regionu. GOSPODARKA NARODOWA - całokształt działaln...

Ćwiczenia terenowe z dydaktyki przyrody

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Ćwiczenia terenowe z dydaktyki przyrody i geografii w Załęczu Wielkim Tematyka ćwiczeń Szkoła podstawowa: - wyznaczanie kierunków świata, - określanie azymutów, - ćwiczenia z mapą topograficzną, - określanie wysokości względnej pag...

Alternatywne źródła energii (surowce odnawialne) - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Alternatywne źródła energii (surowce odnawialne) 1. Energia wód płynących – biały węgiel Wykorzystuje się ją przede wszystkim na obszarach o dużych różnicach wysokości, czyli tam gdzie rzeki mają duży spadek oraz na sztucznych zbiornikach wodnych, wykorzystujących różnicę poziomu lustra wody (t...

Biogeografia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1974

Biogeografia Biogeografia 1 Zagadnienia ● ● ● Przedmiot badań biogeografii Tolerancja ekologiczna Zasięgi gatunków – – ● Gatunki kosmopolityczne Gatunki endemiczne ● – ● Biomy Ziemi – – pogórze, regiel, subalpejskie, alp...

Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

BUDOWA GEOLOGICZNA POLSKI NA TLE BUDOWY GEOLOGICZNEJ EUROPY I. Budowa geologiczna Europy II. Charakterystyka jednostek tektonicznych Polski III. Surowce mineralne Polski I. BUDOWA GEOLOGICZNA EUROPY Źródło: Świat. Polska. Atlas geograficzny. Wyd. PPWK, Książnica- ATLAS, WarszawaWrocław 2005 ...

Budowa właściwości wnętrza Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

BUDOWA WŁAŚCIWOŚCI WNĘTRZA ZIEMI Wnętrze Ziemi badamy za pomocą: • Odwiertów – najgłębszy znajduje się w Rosji na Półwyspie Kolskim i ma 13 km głębokości • Badania prędkości rozchodzenia fal sejsmicznych – fale te szybciej rozchodzą się w ośrodkach o dużej gęstości a wolniej w ośrodkach o małe...

Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

GEOLOGIA Plan zajęć i wymagania Wykład nr 1 Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały Budowa Ziemi i skład chemiczny jej powłok. Skały i ich pochodzenie. Typy skał. Wykład nr 2 Różnorodność życia Skamieniałości. Królestwa. Omówienie najważniejszych skamieniałości. Datowanie zapisu ska...

Człowiek a hydrosfera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Związki między elementami hydrosfery a warunkami życia i działalnością człowieka Elementy: Rzeki, jeziora, wody podziemne, lodowce i lądolody, wszechocean Znaczenie elementów hydrosfery dla człowieka: bagna i jeziora zbiorniki retencyjne tereny...

Degradacja środowiska - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

DEGRADACJA ŚRODOWISKA WYWOŁANA DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ 1. Wywołana eksploatacją węgla: a) tąpnięcia spowodowane zapadaniem się korytarzy. Ich wynikiem jest pękanie budynków (Bytom, Ruda Śląska) b) przesuszenie gruntu wywołane odpompowaniem wód zalewających kopalnie (lej depresyjny – obniżeni...