gospodarka narodowa - Europejska Kwalifikacja Działalności (EKD)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
gospodarka narodowa - Europejska Kwalifikacja Działalności (EKD) - strona 1 gospodarka narodowa - Europejska Kwalifikacja Działalności (EKD) - strona 2 gospodarka narodowa - Europejska Kwalifikacja Działalności (EKD) - strona 3

Fragment notatki:

Usługi w gospodarce narodowej i w badaniach naukowych. Geografia usług i geografia konsumpcji.
GOSPODARSTWO NARODOWE - tym mianem określa się na ogół wszystkich ludzi i wszystkie środki materialne znajdujące się na obszarze najczęściej kraju lub regionu.
GOSPODARKA NARODOWA - całokształt działalności społeczno-gospodarczej prowadzonej w ramach danego obszaru i ściśle uzależnionej od jego struktury, tj. ludzi i środków materialnych. Jest to więc działalność prowadzona we wszystkich sekcjach gospodarstwa narodowego, niezależnie od własności środków materialnych.
Organizacja i struktura gospodarki - schemat grupowania danych w gospodarce narodowej
SEKTOR  WŁASNOŚĆ  FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA Kwalifikacja Gospodarki Narodowej (KGN) - podział ten obowiązywał w polskiej statystyce do 31 grudnia 1992r.
Została zastąpiona przez: (to nie to samo)
Europejska Kwalifikacja Działalności (EKD) - wprowadzony od 1993 roku. Nazywany jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczej występującym w gospodarce narodowej realizowanych przez jednostki (podmioty gospodarcze).
Zastąpiona przez:
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) zastąpiła EKD od 1 stycznia 2000r.
(od 1.01.1998 - 31.12.1999 równolegle działały PKD z EKD - to praktycznie to samo)
Warunki wprowadzenia i sposoby wykorzystywania PKD Dostosowanie polskiej statystyki do wymogów gospodarki rynkowej i standardów międzynarodowych.
Możliwość sporządzania porównań międzynarodowych według jednolitych kategorii rodzajów działalności.
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) wykorzystywana jest do: Klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb REGON
Przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy
Tworzenia dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego
Opracowania bilansów gospodarki narodowej
Sporządzania porównań międzynarodowych
Zestawienia informacji statystycznych jako porównywalnych wielkości z innymi krajami
Cechy charakterystyczne Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) PKD ma charakter przedmiotowy według klasyfikacji jednostek rodzaju działalności.
Działalność prowadzona jest przez podmioty społeczno-gospodarcze.
Można wyróżnić co najmniej 3 kryteria przy określaniu jednostki statystycznej:
prawne i finansowe
położenie geograficzne
rodzaj działalności ekonomicznej


(…)

… (nie ma ich w sekcjach).
Klasyfikacja według Allana G. B. Fisher'a
3 sektory:
Produkcja pierwotna (kopalnie)
2. Produkcja wtórna (przemysł)
3. Produkcja terciarna (usługi)
Klasyfikacja według Walkera (kryterium wykonywanej pracy)
Pierwsza praca (bezpośrednia) - praca główna (produkcja)
druga praca (pośrednia) - czynności pomocnicze, prace przygotowawcze do produkcji
Praca uzupełniająca
Trzecia
Czwarta
Klasyfikacja…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz