Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie - strona 1 Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PKWiU – POLSKA KWALIFIKACJA WYROBÓW I USŁUG
To kwalifikacja wyrobów krajowych i importowanych będących w obrocie polskiej
gospodarki. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, zespoły i części tj: wszystko,
co znajduje się w obrocie. Usługi to wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów
gospodarczych oraz ludności zarówno na potrzeby produkcyjne jak i konsumpcyjne.
POZIOMY KWALIFIKACJI:
1. Sekcje – wyróżnia się 17 sekcji (litery od A do Q oprócz R)
2. Podsekcje – występują tylko w sekcjach C i D. Sekcje te dzieli się na 16 podsekcji np.: DA,
CB.
3. Działy – wyróżniono 60 działów (dwucyfrowe)
4. Grupy – 220 grup – trzycyfrowe
5. Klasy – 492 klasy – czterocyfrowe
6. Kategorie – 946 kategorii – pięciocyfrowe
7. Podkategorie – 2303 podkategorie – sześciocyfrowe
8. Pozycje – 4661 pozycji – ośmiocyfrowe
9. Dziewięciocyfrówki – 6840
10. Dziesięciocyfrówki – 41228
Ostatnie 2 szczeble zostały utworzone wyłącznie dla krajowych potrzeb.
Usystematyzowanie poszczególnych grup w PKWiU następuje w oparciu o kryteria
klasyfikacji i ich hierarchię.
W przypadku wyrobów stosuje się następujące kryteria:
1. Pochodzenie wytwórcze,
2. Surowiec,
3. Technologia wytwarzania,
4. Konstrukcja wyrobu,
5. Przeznaczenie wyrobu.
W usługach obowiązują 2 kryteria:
1. Pochodzenie wg rodzaju działalności,
2. Rodzaj świadczonych usług.
W tej kwalifikacji są stosowane skróty:
CN – scalona nomenklatura handlu zagranicznego,
CPA – klasyfikacja produktów wg rodzaju działalności,
EKD – europejska klasyfikacja działalności,
KGN – klasyfikacja gospodarki narodowej,
PKD – polska klasyfikacja działalności,
REGON – rejestr podmiotów gospodarki narodowej,
PROD POL – produkty polskie, P
ROD COM – produkty UE
SEKCJA A – obejmuje produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa
SEKCJA B – obejmuje produkty rybołówstwa i rybactwa
SEKCJA C – produkty górnictwa i kopalnictwa
SEKCJA D – produkty przetwórstwa przemysłowego
SEKCJA E – obejmuje produkcję i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
SEKCJA F – obejmuje wyroby i usługi dotyczące robót budowlanych
SEKCJA G – usługi w zakresie handlu hurtowego, detalicznego, naprawę pojazdów
mechanicznych i motocykli
SEKCJA H – usługi hoteli i restauracji
SEKCJA I – usługi transportowe, magazynowe, łączności
SEKCJA J – usługi pośrednictwa finansowego
SEKCJA K – usługi związane z nieruchomościami, wynajmu, nauki oraz prowadzenia
działalności gospodarczej
SEKCJA L – usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych
SEKCJA M – usługi w zakresie edukacji
SEKCJA N – usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
SEKCJA O – usługi komunalne, socjalne, sanitarne
SEKCJA P – usługi świadczone w gospodarstwach domowych
SEKCJA Q – usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz