Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie - wskaźniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie - wskaźniki - strona 1 Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie - wskaźniki - strona 2 Polska kwalifikacja wyrobów i usług - omówienie - wskaźniki - strona 3

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA ZAOPATRZENIA PKWIU- Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest
klasyfikacją produktów krajowych i importowanych znajdujących się w polskim obiegu
gosp.. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe(finalne) oraz zespoły i części.
Podst. podział PKWiU:
1)sekcje(wyróżniono 17 sekcji, które oznaczono dużymi literami od A-Q)
2)podsekcje(wyróżniono w sekcji C i D)
3)działy(wyróżniono 60 działów, które oznaczono dwoma cyframi)
4)grupy(jest 220 grup, które oznaczono trzema cyframi)
5)klasy(wyróżniono 493 i oznaczono 4 cyframi)
6)kategorie(wyr. 946 i oznaczono 5 cyframi)
7)podkategorie (wyr. 2303 i oznaczono 6 cyframi)
8)pozycje (wyr. 466, oznaczono 8 cyframi)
9)dzewięciocyfrówka(wyr. 6840 i ozn. 9 cyframi)
10)dziesięciocyfrówka (wyr. 41228 i ozn. 10 cyframi)
Kryteria klasyfikacji i hierarchia PKWiU:
-dla wyrobów: pochodne wytwórcze, surowce, techn. wytwarzania, konstrukcja wyrobu,
przeznaczenie
-dla usług: pochodzenie, rodzaj działalności, rodzaj świadczonych usług.
Każdy produkt(wyrób lub usługa) jest zaklasyfikowany do jednego i tylko jednego działu
działalności gosp..
Usługi podzielono na:
- produkcyjne (czynności będące współdziałaniem w proc. prod. ale nie tworzące nowych
dóbr)
- usługi konsumpcyjne (czynności zaspokajające potrzeby ludności)
- usługi ogólnospołeczne
( czynności zaspok. potrzeby społeczeństwa, jako całości).
PKWiU ma zastosowanie w następujących dziedzinach statystyki gosp.:
- produkcja wyrobów przemysłowych
- prod. rolniczą w zakresie jak wyżej;
- bilans paliw i energii;
- zapasy wyrobów w obrocie zaopatrzeniowym na potrzeby produkcyjne i konsumpcyjne;
- rachunki produktowe wykorzystywane w rachunkach narodowych;
- badania konsumpcji;
- badania transportu towaru;
- podaż wyrobów konsumpcyjnych i przeznaczonych na potrzeby produkcji
Zastosowanie PKWiU:
- statystyka gosp.
- system podatkowy
- rejestry i systemy ewidencyjne, administracji publicznej
- badania rynków konkretnych wyrobów w skali krajowej i międzynarodowej;
- badania prowadzone przez placówki naukowe prowadzące analizy, opracowujące bilanse
mat., prowadzące badania wybranych segmentów rynku
PKWill- porządkuje dział gosp., mówi się ze usprawnia poruszanie się towaru na rynku i jest
niezbędne dla ewidencji i statystyki. Jest oparta na Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
Skróty stosowane w PKWiU:
-CN- scalona nomenklatura towaru handlu zagranicznego;
-CPA- klasyfikacja prod. według rodzaju działalności;
-CPC- centralna klasyfikacja produktów;
-KGN- Klasyfikacja gosp. narodowej;
- REGON- rejestr jedn. Gosp. Narodowej;
- PKD- Polska Klasyfikacja Działalności;
-PRODPOL- lista polskich produktów;
PRODCOM- lista produktów Unii Europejskiej.
Sekcje PKWiU:
a)produkty rolnictwa, łowiectwa oraz leśnictwa, a także prod. gosp. leśnej i usługi związane z
leśnictwem;
b)produkty rybołówstwo i rybactwa;
c)produkty górnictwa i kopalnictwa;
d)prod. przetwórstwa przemysłowego;
e)prod. i zaopatrzenie w energię elektr., gaz oraz wodę;
f)roboty budowlane;
g)usługi w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz