Degradacja środowiska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Degradacja środowiska - wykład - strona 1 Degradacja środowiska - wykład - strona 2

Fragment notatki:

DEGRADACJA ŚRODOWISKA WYWOŁANA DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ
1. Wywołana eksploatacją węgla:
a) tąpnięcia spowodowane zapadaniem się korytarzy. Ich wynikiem jest pękanie
budynków (Bytom, Ruda Śląska)
b) przesuszenie gruntu wywołane odpompowaniem wód zalewających kopalnie (lej
depresyjny – obniżenie poziomu wód gruntowych). Następuje wymieranie szaty
roślinnej
c) zmniejszenie wydajności źródeł na skutek wypompowania wód kopalnianych.
d) powstanie hałd zbudowanych ze skały płonnej wydobywanej wraz z węglem (zmiana
krajobrazu)
e) zapylenie powietrza pyłem węglowym
f) zanieczyszczenie wód wywołane odprowadzeniem wód kopalnianych, które często są
zasolone
2. Wywołane działalnością przemysłów towarzyszących górnictwu np. energetyką,
hutnictwem Fe i metali nieżelaznych, przemysłem elektromaszynowym i chemicznym:
a) składowanie popiołów pochodzących z elektrowni powoduje zapylenie powietrza
b) zanieczyszczenie powietrza gazami np. CO2 i SO2 (przyczyna kwaśnych deszczy)
c) zanieczyszczenie wód ściekami przemysłowymi i wodami chłodniczymi (woda jest
potrzebna w elektrowniach do chłodzenia urządzeń)
3. Wywołane wydobyciem i przetwórstwem miedzi:
a) lokalne wstrząsy wywołane eksploatacją
b) powstanie leja depresyjnego i przesuszenie gleb
c) zanieczyszczenie gleb i wód metalami ciężkimi pochodzącymi głównie ze stawów
poflotacyjnych
(flotacja – proces rozdzielania minerałów wykorzystujący ich właściwości fizyczne
gł. gęstość.)
d) skażenie powietrza związkami siarki przedostającymi się do atmosfery w czasie
wytopu miedzi w hutach
e) obumieranie szaty roślinnej
4.Wywołane eksploatacją soli:
• metoda sztolniowa
a) zapadanie się chodników i pękanie budynków
b) „ucieczka” wód powierzchniowych
c) powstawanie leja depresyjnego
• metoda hydrauliczna
a) osiadanie terenu
b) zanieczyszczenie powietrza związkami soli
c) zasolenie gleb i wód
d) obumieranie szaty roślinnej
5. Wywołane eksploatacją i przetwórstwem siarki
• metoda odkrywkowa
a) zmiana krajobrazu wywołana powstaniem wyrobisk o głębokości kilkudziesięciu
metrów i powierzchni kilkuset hektarów. Na zboczach wyrobisk powstają obrywy i
wyrobiska
b) na zewnątrz powstają zwałowiska o wysokości do 50 m modelowane przez osuwanie,
spełzywanie i spłukiwanie
• metoda hydrauliczna (wytopu)
a) powstają niecki na skutek osiadania terenu. Mają powierzchnię kilkuset hektarów i
około 6 m głębokości.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
b) Na skutek wypływu wód pod ciśnieniem powstają „wulkany błotne” i leje
zapadliskowe. Mają wysokość kilku metrów i średnicę kilkunastu metrów.
• Eksploatacja wpływa na obniżenie poziomu wód gruntowych na skutek
wypompowania wód z terenu kopalni odkrywkowych (wysychanie studni,
przesuszenie gleby, umieranie roślin)
• Z powietrza związki siarki przedostają się przez osiadanie lub w postaci
kwaśnych deszczów, powodując zakwaszenie gleb i usychanie roślin
• Zanieczyszczenie powietrz pyłami, dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu,
siarkowodorem oraz fluorem pochodzącym z zakładów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz