Drogi przenoszenia sybstancji szkodliwych, sem VI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drogi przenoszenia sybstancji szkodliwych, sem VI - strona 1

Fragment notatki:

Drogi przenoszenia substancji szkodliwych:
Podział środowiska w aspekcie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
-powietrze ( atmosfera)-większość zanieczyszczeń znajdujących się w środowisku naturalnym, bądź do niego emitowanych z różnych źródeł przenoszone są w powietrzu i ta droga mogą przebywać w bardzo odległe miejsca na ziemi. proces przemieszczania się zanieczyszczeń w powietrzu zależy od stanu fizycznego zanieczyszczeń i od ruchu mas powietrza którym są przenoszone. stan fizyczny zanieczyszczeń powietrza charakteryzuje się tym ze niektóre substancje występują w stanie gazowym jak np. CO, NOx, SO2, HF i małe lotne fluorowcowane czasteczki.Oprócz zanieczyszczeń gazowych występują również zanieczyszczenia w postaci kropelek i drobin pyłowych lub tworzące wzajemne połączenia charakteryzujące się tym, że drobiny pyłów sadzy lub kropelki wody mogą mieć złożony skład obejmując wiele substancji zanieczyszczających. niezależnie od uwalniania z powierzchni ziemi zanieczyszczenia mogą być włączone w krople deszczu. Może to zachodzić podczas opadów ( wypłukiwanie), lub w czasie tworzenia się kropelek w chmurach ( wymywanie deszczu)
Wody powierzchniowe ( hydrosfera)- zanieczyszczenia wód powierzchniowych występują w różniej postaci mogą to być roztwory lub zawiesiny, które mogą być przenoszone przez wodę na znaczne odległości. Klasyfikacji zanieczyszczeń w wodach można dokonać ze względu na sposób ich usuwania i podzielić na trzy grupy
-zanieczyszczenia zawieszone i pływające usuwane w procesach fizycznych sedymentacji lub filtracji.
-zanieczyszczenia koloidalne o wielkości cząstek poniżej 100 mikrometrów usuwane w specjalnych procesach ultrafiltracji i koagulacji.
-zanieczyszczenia rozpuszczone występujące w formie roztworu wodnego możliwe do usunięcia metodami chemicznymi i fizykochemicznymi.
Powierzchnia ziemi/gleba (litosfera)- zanieczyszczanie gleb powoduje zachwianie równowagi biologicznej środowiska glebowego. Jednym z przejawów zachwiania równowagi jest zjawisko zwane zmęczeniem gleb czyli obniżenie jej żyzności na skutek zachwiania równowagi dynamicznej przez zanieczyszczanie lub nieumiejętne nawożenie. W strefie intensywnego zanieczyszczania środowiska degradacja gleby wywołania jest głównie przez:
Związki siarki ( SO2,SO3, H2SO4,FeS,H2S) ich nadmiar w glebie wpływa niekorzystnie na organizmy glebowe czyli hamuje ich rozwój. W bardzo kwaśnym środowisku rośliny tracą zdolność przyswajania składników pokarmowych tj. N,Ca,P,K. Ponadto wyzwalają również takie substancje toksyczne jak: związki sodu powodujące zasolenie gleby, związki azotowe, związki metali ciężkich Pb, Cd, Zn,Hg.
substancje radioaktywne:
Istnieje również rolnicze zanieczyszczenie gleb charakteryzujące się nieumiejętnym nawożeniem i nadmiernym stosowaniu gnojowicy oraz skutek używania chemicznych związków ochrony roślin ( pestycydów), czy chemicznych regulatorów wzrostu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz