Analityka produktów nieżywnosciowych

note /search

Metody ilościowe, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

Metody ilościowe w analizie sensorycznej 1.Metody skalowania - służą ilościowemu wyrażaniu zróżnicowania jakości. Polegają na ocenie określonej cechy produktu przy użyciu skali obejmującej kilka lub kilkanaście stopni natężenia danej cechy a)sk...

Metody konsumenckie, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

Metody konsumenckie w analizie sensorycznej Ocena zachowań konsumenckich i czynników na nie wpływających jest podstawowym zadaniem badań rynkowych. Badania takie są przedmiotem zainteresowań nie tylko producentów żywności, ale również żywieniowców i lekarzy. Konsumencka ocenę jakości można przeprow...

Pierwiastki życia i śmierci, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3192

Pierwiastki życia i śmierci Pierwiastki śmierci Pb - Ołów w 80 - 90% dostaje się do organizmu człowieka z pokarmem, z tego w połowie w warzywach. Warzywa, które szczególnie akumulują ołów, to: sałata, szczypiorek, marchew i pietruszka. Ołów, ...

Proces zakwaszania gleb i ich wpływ na środowisko, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

Proces zakwaszania gleb i ich wpływ na środowisko Wyraźna przewaga opadów atmosferycznych nad parowaniem prowadzi do wypłukiwania przez przesiąkające wody opadowe zasadowych składników - głównie wapnia i magnezu - w głąb profilu glebowego. ...

Promieniotwórczość w środowisku, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1470

Promieniotwórczość w środowisku - źródła i znaczenie dla rolnictwa i energetyki. Promieniotwórczość- odkryta przez Becqurela, sole uranu wysyłały promieniowanie przez czarny papier, aktywność pierwiastka promieniotwórczego jest zawsze funkcją ilości pierwiastka będącego źródłem promieniowania a nie...

Rodzaje nawozówi, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

RODZAJE NAWOZÓW Nawozy azotowe 1 amonowe A)Siarczan amonu (NH4)2SO4; N% 20, krystaliczne biało kremowy szary nie higroskopijny fizjologicznie kwaśny; Zastosowanie: przedsiewnie na gleby o odczynie obojętnym. 2 saletrzany A)Saletra wapni...

Rozpuszczalniki organiczne i pestycydy, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

Rozpuszczalniki organiczne i pestycydy, znaczenie i toksyczność Rozpuszczalniki organiczne, grupa związków organicznych o zbliżonych cechach fizykochemicznych, lotne ciecze zdolne do rozpuszczania wielkocząsteczkowych substancji organicznych. Zalicza się do nich m.in.: alkohole, glikol etylenowy i ...

Źródła substancji szkodliwych, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

Źródła substancji szkodliwych produkcja rolnicza: - nawozy mineralne: fosforowe i niektóre wapniowe, które zawierają między innymi: As, Cd, Pb, Mn, Zn. -Pestycydy które w swoim centrum aktywnym mogą zawierać metale ciężkie i inne pierwia...

Analiza sensoryczna, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2331

ANALIZA SENSORYCZNA Definicja: Analiza sensoryczna to nauka o pomiarze i oceniewłaściwości(cech jakoćsiowych) produktu za pomocąjednego lub kilku zmysłów stosowanych jako aparat pomiarowy przy zachowaniu odpowiednich warunków oceny or...

Metody remediacji metali ciężkich w środowisku, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1939

Metody remediacji metali ciężkich w środowisku Remediacja proces uszlachetniania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi Metody : I. ostre techniki Drastycznie ingerowały w środowisko, drastycznie zmieniały właściwości fizykochemiczne, fizyczne i biologiczne gleby, zmiana pojemności sorpcyjnej ...