Źródła substancji szkodliwych, sem VI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła substancji szkodliwych, sem VI - strona 1 Źródła substancji szkodliwych, sem VI - strona 2 Źródła substancji szkodliwych, sem VI - strona 3

Fragment notatki:

Źródła substancji szkodliwych
produkcja rolnicza: - nawozy mineralne: fosforowe i niektóre wapniowe, które zawierają między innymi: As, Cd, Pb, Mn, Zn.
-Pestycydy które w swoim centrum aktywnym mogą zawierać metale ciężkie i inne pierwiastki szkodliwe As, Cu, Mn, Pb, Zn.
-emisja pyłków z przemysłu które zawierają metale ciężkie m. in. Pb, Cd, Zn, a także związki organiczne typu WWA -emisja gazów kwasotwórczych, które obniżają pH gleby i uwalniają mobilne, szkodliwe formy glinu, metali ciężkich i in.
-konserwanty i dodatki do żywności, pasz które mogą być natury organicznej i nieorganicznej, dodawane w czasie przetwarzania i przechowywania oraz transportu surowców i produktów roślinnych. Elektrownie
powietrze: COx, NOx, SOx, węglowodory aromatyczne, izotopy promieniotwórcze;
woda: biocydy z wody chłodzącej, WWA z popiołów, związki As, B;
gleba: popioły, pyły, metale ciężkie
Instalacje gazowe
powietrze: lotne związki organiczne, H2S, NH3 ; woda: WWA, fenole, siarczany i cyjanki metali (Cu, Cd, As); gleba: smoły (węglowodory, fenole, benzen, ksylen, naftalen, WWA), tlenki Fe, Cd, As, PB, Cu, siarczany, siarczki.
Przemysł metalurgiczny
powietrze: SOx, pyły (Pb, As, Cd, Cr, Cu, Mn, Sb, Tl, Zn, Hg, Ni), lotne związki organiczne, kwasy; woda: siarczany, cyjanki, jony metali, odpady kwasowe i rozpuszczalniki (czyszczenie metali), detergenty, odpady rud; gleba: hałdy skały płonnej (zwietrzałe cząstki rudy, erozja wietrzna), odpady z rzek naniesione podczas powodzi, cyjanki, metale, rozpuszczalniki, kwasy, aerozole z pieców.
Przemysł chemiczny i elektroniczny
powietrze: lotne związki organiczne, Hg; woda: zrzut odpadów, substancje chemiczne w ściekach,  rozpuszczalniki; gleba: opad pyłów z dymów kominowych, ścieki, złom (WWA, metale).
Wysypiska śmieci i niszczenie odpadów
powietrze: spalarnie (dymy, aerozole, pyły, Cd, Hg, Pb, COx, NOx), wysypiska (metan, lotne związki organiczne), odpady hodowlane (CH4, NH3, H2S), woda: wycieki z zakopanych odpadów, azotany, chlorki, sole amonu, mikroorganizmy; gleba: muł ze ścieków, chlorofenole, WWA, metale, hałdy złomu, popiół węglowy, odpady ze spalania odpadów, hałdy odpadów przemysłowych, wycieki z zakopanych odpadów.
Transport
powietrze: gazy spalinowe, aerozole, pyły (COx, NOx, SOx, dym, WWA), woda: wycieki paliwa, transportowanych ładunków (np. pestycydy; węglowodory), skażenie morza (awarie tankowców), odpady z usuwania lodu (glikole, sole), osady produktów spalania; gleba: osady kwasów, substancji chemicznych ze stacji przeładunkowych, produkty paliwa (dym, WWA, guma, Pb).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz