Biogeografia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biogeografia - wykład - strona 1 Biogeografia - wykład - strona 2 Biogeografia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Biogeografia
Biogeografia 1
ZagadnieniaPrzedmiot badań
biogeografii
Tolerancja ekologiczna
Zasięgi gatunkówGatunki kosmopolityczne
Gatunki endemiczneBiomy Ziemi


pogórze, regiel,
subalpejskie, alpejskie,
subniwalne, niwalne
Państwa
roślinne i zwierzęce
kuli ziemskiej

Pojęcie biomu
Biomy lądowe Ziemi
Tundra, borealne lasy iglaste
(tajga), lasy liściaste klimatu
umiarkowanego, lasy
tropikalne, roślinność
twardolistna, pustynie i
półpustynie, sawanna, step,
pustynie lodowe
●Biomy i formacje roślinne
bezstrefowe
Piętra roślinności w górach
Państwa roślinne


Biogeografia 2

Biomy wodne Ziemi

Państwa zwierzęce


Holarktyka, Neotropik,
Paleotropik, Australazja,
Państwo przylądkowe,
Holantarktyda
Palearktyka, Nearktyka,
Neotropik, Afrotropik,
Australazja, Indomalezja
Biosfera
Przedmiot badań biogeografii
Biogeografia – bada rozmieszczenie organizmów na Ziemi i
określa przyczyny ich rozmieszczenia, zasięgi występowania
ujawnia ogólne prawidłowości rozmieszczenia – związki z
kartografią
dyscyplina ekologiczna na pograniczu biologii i geografii
podział:fitogeografia – geografia roślin
zoogeografia – geografia zwierząt
najwięksi badacze:Biogeografia 3
Alexander von Humboldt
Adolf Engler
Polska: Władysław Szafer („krakowska szkoła geobotaniczna”)
Tolerancja ekologiczna


Prawo tolerancji
ekologicznej
wykres:

minimum, maksimum
optimum, pessimum
eurybionty – szeroki zakres
tolerancji na dany czynnik
stenobionty – wąski zakres
tolerancji na dany czynnik
bioindykacja –
diagnozowanie stanu
środowiska za pomocą
organizmów żywych, np.
skala porostowa
(lichenoindykacja),
fitoindykacja
Biogeografia 4
Tolerancja ekologiczna
Biogeografia 5
Zasięgi gatunków


Zasięg – geograficzny
obszar występowania, linia
ograniczająca ten obszar to
granica zasięgu
Typy gatunków ze względu
na wielkość zasięgu
(skrajne):


Biogeografia 6
gatunki kosmopolityczne
gatunki endemiczne

Czynniki wpływające na
rozmieszczenie organizmów:abiotyczne
biotyczne
Główne czynniki abiotyczne:


gęstość ośrodka
temperatura
światło
woda/wilgotność
wiatr
Gatunki kosmopolitycznezasięg globalny
bardzo szerokie zasięgi
geograficzne
zwykle szeroki zakres
tolerancji ekologicznej
mniszek pospolity Taraxacum officinale – wiatrosiewność, łatwe
rozmnażanie wegetatywne przez fragmenty korzenia, apomiksja
Biogeografia 7
Gatunki kosmopolityczne – przykłady

Orlica pospolita Pteridium
aquilinum (paproć)
Biogeografia 8

Wiechlina roczna Poa annua
(trawa)
Gatunki endemiczne


endemity - bardzo wąskie,
ograniczone zasięgi
geograficzne, niewielki
obszar występowania
często na wyspach (izolacja)

przykłady:

panda wielka
Ailuropoda melanoleuca
(góry centralnych Chin)

warzucha polska
Cochlearia polonica
(Polska)

mniszek pieniński
Taraxacum pieninicum
(Pieniny, Masyw Trzech
Koron)
logo organizacji
ekologicznej WWF
(World Wildlife Fund)

(…)

strefowość pionowa – ze
wzrostem wyniesniena
n.p.m. zmieniają się
(pogarszają) warunki
klimatyczne
zmiany roślinności z reguły
skokowe (stąd dość ostre
granice)
częściowo strefowość
pionowa odpowiada
strefowości poziomej –
najlepiej w strefach
pozazwrotnikowych
Biogeografia 29

W Europejskich górach
piętra:
pogórza
reglowe
regiel dolny
regiel górny
subalpejskie (kosówki)
alpejskie (halne)
subniwalne (turniowe)
niwalne
granica lasu
granica
wiecznych
śniegów
Piętra roślinności w górach


pogórze
regiel dolny – lasy liściaste
(głównie buczyny)
regiel górny – lasy iglaste
(głównie świerczyny)
subalpejskie (zarośla
kosodrzewiny lub olchy
zielonej, ziołorośla)
alpejskie (niskie murawy,
traworośla)
subniwalne (mchy i porosty)
Biogeografia 30
Państwa
roślinne i zwierzęce
kuli ziemskiej
Biogeografia…
…,
Kalahari
Biogeografia 22
Sawanna

formacja krzewiasta
lub trawiasta
klimat kontynentalny
rozległy park z
rzadko rosnącymi
drzewami
pokrywający lekko
falisty teren
Afryka, poza tym
Ameryka S (Ilanos),
Azja, Australia
stadne zwierzęta
kopytne
Biogeografia 23
Step

bezleśna
formacja
trawiasta
klimat
kontynentalny
strefa
umiarkowana
czarnoziemy
nazwy
miejscowe:
preria,
pampa,
tussock…
… na
styku sfer i
określanej jako
biosfera
(ekosfera)
nieostre
granice
pionowe
Biogeografia 41

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz