Biomy leśne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomy leśne - omówienie - strona 1 Biomy leśne - omówienie - strona 2 Biomy leśne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH Zagadnienia:  Biomy Leśne 1. Lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego  2. Lasy zrzucające liście w porze suchej i suche lasy  podzwrotnikowe  3. Wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe 4. Wilgotne lasy równikowe Biom Gór – Piętrowość gór Na Ziemi występuje 5 głównych biomów leśnych:  1.  Borealny las szpilkowy (tajga)  2.  Lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego  3.  Lasy zrzucające liście w porze suchej i suche lasy podzwrotnikowe  4.  Wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe 5.  Wilgotne lasy równikowe  Biom ten zajmuje tereny, na których panuje klimat umiarkowanie chłodny. Stosunkowo wysokie i dość równomiernie rozmieszczone opady - od 750 do 1500 mm w ciągu roku.  Lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanie chłodnego to mozaika lasów liściastych, iglastych i mieszanych.  Cechy różniące od innych typów lasu na Ziemi: (1) wysokopienny las, złożony z drzew szpilkowych lub liściastych, albo z drzewostanów mieszanych: szpilkowo- liściastych, przy czym drzewa liściaste zrzucają liście na zimę.  (2) Wyraźnie zaznaczona sezonowość . (3) Warstwa ziół i krzewów jest na ogół dobrze rozwinięta, a gleba niemal w całości pokryta roślinnością .  (4) Wiele roślin wytwarza mięsiste owoce i orzechy, takie jak np. żołędzie i orzeszki bukowe.  (5) Są to układy leśne o dużej biomasie - od 200 do 400 t/ha.  (6) Mają one raczej dość prostą budowę.  Do typowych zwierząt należy sarna, jeleń, dzik, wiewiórka, dzięcioł, i wiele drobnych zwierząt, w tym gryzoni.  Do typowych gatunków lasotwórczych należy sosna, buk i oba dęby (szypułkowy i bezszypułkowy), a także lipa,  świerk, wiąz, klon i jesion. Do najczęściej spotykanych lasów liściastych należą grądy i buczyny, do iglastych - bory.  Sieć troficzna w omawianym typie lasu składa się z następujących ogniw:  Producenci  Konsumenci I rzędu Konsumenci wyższych rzędów  Destruenci  Producenci –  to przede wszystkim drzewa.  Konsumenci I rzędu  (=zwierzęta roślinożerne) to przede wszystkim owady roślinożerne (ryjkowce, korniki, larwy  motyli) ale także ssaki kopytne (sarny, jelenie i dziki), gryzonie (myszy, nornice i norniki) oraz niektóre ptaki.  Konsumenci wyższych rzędów  to ptaki owadożerne, ptaki drapieżne, ssaki owadożerne (np. ryjówki) i ssaki  drapieżne, np. lisy.   Destruenci  np. grzyby i wiele gatunków drobnej fauny glebowej, np. dżdżownice.  Lasy zrzucające liście w porze suchej i suche lasy podzwrotnikowe Jest to typ lasów występujący w gorącym klimacie z dużą zmiennością opadów w ciągu roku. Biomasa waha się od 100 do 250 t/ha, produkcja pierwotna od 15 do 25 t/ha/rok. 

(…)

…. lasy araukariowe.
Dzielą się one na 2 formacje: pinheiro (widny, wysokopienny las iglasty, złożony z wysokich araukarii) oraz pinherino
(dość gęste i niskie lasy z Podocarpus lamberti).
Do wiecznie zielonych lasów podzwrotnikowych należą również lasy wawrzynowe (Wyspy Kanaryjskie).
Rośnie tam rzadki gatunek drzewa – wawrzyn kanaryjski (Laurus canariensis).
Specyfiką tego rodzaju lasów w Australii jest stała obecność eukaliptusów.
Różnorodność biologiczna wilgotnych lasów podzwrotnikowych jest bardzo duża.
Wschodnia Azja - występuje ok. 11.000 gatunków roślin naczyniowych,
W lasach sekwojowych ok. 3.000 gatunków,
W wilgotnych lasach południowo-wschodniej Australii – ok. 2.600 gatunków.
Wilgotny las równikowy występuje w strefie klimatu równikowego, np. w dorzeczu Amazonki, w Kotlinie Kongo, na
Nowej…
… struktura pionowa drzewostanów
W obszarze występowania rain forests, zawsze nad rzekami występują tzw. lasy galeriowe. Jest to bardzo bujny las
tropikalny, pełen lian, epifitów, ptaków i małp.
Szacuje się, że w deszczowych lasach równikowych żyje:
ok. 100.000 gatunków roślin naczyniowych
ok. 1,5 mln. gatunków zwierząt (owadów prawdopodobnie 1 mln. gat.).
Współcześnie uważa się, że główną siłą wypiętrzanie jest tektonika wielkich płyt.Prądy wstępujące i prądy zstępujące,
Alpy to łańcuch górski o długości 1.200 km i szerokości prawie 250 km. Są to potężne góry, których średnia wysokość
wynosi 1.400 m n.p.m., natomiast maksymalna (Mont Blanc) – 4.810 m n.p.m.
Alpy wypiętrzały się przez 150 mln. lat. Pierwsze wypiętrzenie - 200 mln. lat temu. Drugie - 150 mln. lat temu
(środkowa kreda). Trzecie - 50 mln. lat temu (w oligocenie). Ogromny wpływ na ukształtowanie rzeźby Alp wywarły
cztery kolejne zlodowacenia
Piętrowość gór
Liczba pięter i ich szerokość, a także rodzaj roślinności w każdym piętrze, zależą od wysokości gór, ich wieku, budowy
geologicznej i położenia geograficznego.
Piętra Tatr:
(1) Pogórze (550-700 m n.p.m.)
(2) Regiel dolny (700-1250)
(3) Regiel górny (1250-1550)
(4) Piętro kosówki (1550-1850)
(5) Piętro…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz