Człowiek a hydrosfera - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Człowiek a hydrosfera - wykład  - strona 1 Człowiek a hydrosfera - wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Związki między elementami hydrosfery a warunkami życia i działalnością człowieka
Elementy: Rzeki, jeziora, wody podziemne, lodowce i lądolody, wszechocean
Znaczenie elementów hydrosfery dla człowieka:
bagna i jeziora zbiorniki retencyjne
tereny rekreacyjno-sportowe
droga komunikacyjna
dostępne źródło wody, np. dla przemysłu, źródło wody
ośrodki skupiające ludność
znaczenie klimatyczne - łagodzenie klimatu, zwłaszcza w strefie umiarkowanej
Funkcje przyrodnicze i zalety gospodarcze jezior spowodowały, że zaczęto tworzyć przez tamowanie zaporami swobodnego przepływu rzeki sztuczne zbiorniki jeziorne.
Wody podziemne - odgrywają rolę w zasilaniu wód powierzchniowych (dają początek rzekom)
wodę wykorzystuje roślinność
znaczenie w zaopatrywaniu ludności w wodę szczególnie na obszarach suchych
główne źródło wody pitnej w związku z dużym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych
wykorzystanie do celów gospodarczych
wody mineralne mają właściwości lecznicze
cieplice stosowane do ogrzewania - elektrownie geotermiczne
rzeki
funkcje transportowe i komunikacyjne (cecha ujemna - wolny transport)
do nawadniania pól uprawnych
źródło energii elektrycznej - elektrownie wodne ( zwłaszcza w krajach górzystych, duże koszty budowy hydroelektrownii)
funkcja integracyjna życia gospodarczego i politycznego, funkcje miastotwórcze wszechocean
woda morska jest źródłem pozyskiwania soli kamiennej, z wody morskiej można także pozyskać wodę słodką (odsalarnie, m.in. w Arabii Saudyjskiej)
z wodorostów morskich można otrzymać jod
do produkcji energii elektrycznej, np. wykorzystując różnicę między temperaturą wody na powierzchni i w głębi czy różnice w poziomie wód spowodowanych pływami
siedlisko życia biologicznego
dostarczyciel surowców mineralnych
wpływ na warunki klimatyczne
lodowce i lądolody
- największy areał wody słodkiej - funkcja retencyjna
- decydujące znaczenie w kształtowaniu krajobrazu
Wpływ człowieka na hydrosferę:
z reguły niekorzystny: człowiek powoduje zanieczyszczenie i deficyt wody*, w konsekwencji czego przyczynia się do stepowienia, a następnie pustynnienia wielu obszarów Ziemi
prowadząc nieracjonalną gospodarkę zasobami leśnymi prowadzi do zmian klimatycznych, a co za tym idzie do zmian poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, które zależą od opadów
nieumiejętne korzystanie z wody, zwłaszcza na obszarach o dużej koncentracji ludności i przemysłu, powoduje zakłócenia stosunków wodnych i powstanie ogromnych lejów depresyjnych


(…)

… i powstanie ogromnych lejów depresyjnych
niemal wszystkie zanieczyszczenia trafiają do rzek, jezior i oceanów, szczególnie niebezpieczne są wycieki ropy naftowej ( Zatoka Perska), ścieki przemysłowe ( metale ciężkie), komunalne i rolnicze (pestycydy), zanieczyszczenia mogą się też dostać z zanieczyszczonego powietrza (kwaśne deszcze)
skanalizowana i ujęta w wały przeciwpowodziowe rzeka, szybciej odprowadza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz