Demografia - strona 8

Wykład - zmiany w procesie zawierania małżeństw w Polsce rok 1975

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 126

ZMIANY W PROCESIE ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW W POLSCE 1975- 2005   Wpływa na rozwody mają: -mentalność narodu, tradycje -trudność/łatwość jego uzyskania -sytuacja ekonomiczna -religia   Teoria jakości i stabilności małżeństwa-na jakość małżeństw ma wpływ wykształcenie, religia, status społeczny i ...

Wykład - Zmiany w procesie zawierania małżeństw w Polsce w latach 1975...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Zmiany w procesie zawierania małżeństw w Polsce w latach 1975- 2004 Współczynnik małżeństw i rozwodów Małżeństwa Zawarcie małżeństwa oznacza zawarcie związku między 2 osobami płci odmiennej pociągającego za sobą pewne wzajemne prawa i obowiązki. W praktyce życia codziennego powstają związki noszą...

Demografia - problem ludnościowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

05.12.2012 PROBLEM LUDNOŚCIOWYCH W SKALI GLOBALNEJ  Przede wszystkim na współmierności rozwoju lidnościowego i gospodarczego KONFERENCJE LUDNOŚCIOWE ONZ  Pierwsza odbyła się w 1927 roku- pod auspicjami Ligi Narodów, kolejne w latach 1954 ...

Przejęcie demograficzne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

28.11.2012  Czterofazowy model przejścia demograficznego (rozpoczynamy od wysokiej dzietności i wysokiej umieralności, a kończymy na niskiej dzietności i małej umieralności - ludzie dłużej żyją  Modernizacja pozwala na lepsze, efektywniejsze wykorzystanie środowiska, co powoduje wzrost liczby lud...

Rejestry ludności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Demografia Bierzące rejestry ludności: -Ewidencja związana z meldunkiem -Rejestry małżeństwa Spis ludności ( pierwszy Szwecja. W Polsce 1921) -powszechny * Ludność stała ta, która stale zamieszkuje . Zameldowani, którzy są na miejscu podczas przeprowadzenia badania *Ludność faktycznie zamieszk...

Demografia - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

21.11.2012 Podstawowe źródło: GUS - ludność Marek Okólski ,,DEMOGRAFIA" POJĘCIA, TEORIE DEMOGRAFICZNE Będzie test, 15 minut, kilka pytań liczbowych o ane najbardziej aktualne, trzeba będzie wskazać wartość dobrą. Będą pytania prawda/fałsz, definicje (połączyć z opisami), zdania z lukami, itd...

Źródła informacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Źródła informacji: • Bieżąca ewidencja ludności • Ruch naturalny ludności - urzędy stanu cywilnego • Spisy ludności - powszechny, jednoczesny, bezpośrednio I spis ludności...

Starzenie się ludności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Starzenie się ludności uwarunkowane czynnikami społeczno - ekonomicznymi : kariera, konsumpcja - brak dzieci, podnoszenie wieku zawierania małżeństw. Struktura ludności wg. Osiedlenia.: • Środowisko miejskie • Środowisko wiejskie Poziom urbanizacji w skali całego świata - 50% w krajach wysoko ro...

Współczynnik reprodukcji netto

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

Współczynnik reprodukcji netto - Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje aktualna płodność i umieralność, wyrażając średnią liczbę żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej, które dożywają wieku swych matek, a przypadających na 1 kobietę, będą...

Informacje organizacyjne - Demografia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Demografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, STATYSTYKA z DEMOGRAFIĄ, 2010/2011, studia dzienne DEMOGRAFIA: tematyka zajęć (A) PRZEDMIOT, CELE, WYNIKI demografii Przedmiot demografii: stan (liczba) ludności i struktura ludności (rozkład ludności wg płci, miejsca zamieszk...