Demografia - wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demografia - wstęp - strona 1 Demografia - wstęp - strona 2

Fragment notatki:

21.11.2012
Podstawowe źródło: GUS - ludność Marek Okólski ,,DEMOGRAFIA"
POJĘCIA, TEORIE DEMOGRAFICZNE
Będzie test, 15 minut, kilka pytań liczbowych o ane najbardziej aktualne, trzeba będzie wskazać wartość dobrą. Będą pytania prawda/fałsz, definicje (połączyć z opisami), zdania z lukami, itd
DEMOGRAFIA - nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badaniom terytorium; zajmuje się opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem o oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
Z greki Demos - lud, grapheia - opis
ZWIĄZKI MIĘDZY DEMOGRAFIĄ A INNYMI DYSCYPLINAMI:
 Czerpie: Ze statystyki (metody pomiaru, sposoby analizy danych)
Z ekonomii (uwarunkowania ekonomiczne procesów ludnościowych)
Z socjologii (zasady kształtowania rodzin, gospodarstw domowych, społecznych uwarunkowań płodności, ruchów migracyjnych, mobilności poziomem i pionowej ludności)
Z psychologii - (czynniki kształtujące postawy, w tym zakresie prokreacji)
Z medycyny - (jakościowe aspekty procesów ludnościowych, czynniki warunkujące umieralność, śmiertelność)
Z etyki (jakie elementy systemu wartości wpływają na zachowania i procesy w zakresie małżeńskości, płodności, umieralności)
Z ekologii (jakie zagrożenia mogą wpływać na przeciętny wiek przeżycia w różnych regionach zależnie od stanu środowiska)
 Dostarcza niezbędną wiedzę: Polityce społecznej (o skali, strukturze potrzeb)
Medycynie (jaka jest i będzie struktura potrzeb w zakresie ochrony zdrowia)
Polityce gospodarczej (podaż i popyt na oracę, struktura zatrudnienia)
Polityce (struktura elektoratu)
DOKTRYNY DEMOGRAFICZNE:
Dwa nurty doktryn ludnościowych:
 Doktryny normatywne - odpowiadają na pytania: jak powinno być?  Doktryny analityczne - odpowiadają na pytania: dlaczego tak było, jak było, dlaczego jest tak, jak jest? DOKTRYNY NORMATYWNE:
Wyodrebniamy:
 Populacjonizm  Antypopulacjonizm (powinniśmy ograniczać liczbę ludności)  Teorie optimum ludnościowego (liczba ludności powinna by ściśle określona, np dostosowanie liczby ludności do możliwości wyprodukowania pożywienia).  Należy zatem ogranizać ten niekontrolowany przyrost liczby ludności za pomocą rożnych oddziaływań umożliwiających utrzymanie ludności na pożądanym poziomie za pomocą metod prewencyjnych (opóźnianie wieku zawarcia małżeństw, pozytywne przeszkody skracające długość życia: wojny, epidemii, klęski głodu)

(…)

… równowagi wewnatrzdemograficznej między urodzeniami a zgonami oraz między ludnością a środowiskiem jej życia  EkwifinalnośćDyfuzja kulturowa
…, epidemii, klęski głodu)  Przyczyną ubóstwa nie jest system gospodarczy ale nadmiar ludzi NEOMALTHUZJANIZM - nowoczesna wersja: dodatkowe argumenty - nadmiar ludności uniemożliwia walkę z ubóstwem w skali globalnej; wpływ prognozy ostrzegawczego Klubu Rzymskiego Granice wzrostu Meadowsów - wyczerpywanie zasobów surowcowych, niedostatek ziemi uprawnej
TEORIA OPTIMUM LUDNOŚCIOWEGO:
 Dobrostan/ jakość życia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz