Demografia - strona 9

Cele i wyniki demografii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

DEMOGRAFIA Demografia - jest nauką traktującą o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium, zajmuje się statystyczno - analitycznym opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidyw...

Współczesne procesy demograficzne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Demografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

WSPÓŁCZESNE PROCESY DEMOGRAFICZNE POLSKA (STRUKTURA LUDNOŚCI, MIGRACJE) Struktura wieku mieszkańców Polski niże i wyże demograficzne I wyż - lata 30. II wyż - lata 50. (potężny) III wyż - `83 rok (szczyt wyżu) IV wyż - lata I niż - lata II wojny światowej II niż - lata 60. II niż - IV niż -...

Wykład - sposoby walki z AIDS

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

AIDS - sposoby walki starający się o azyl w naszym kraju będą musieli poddać się obowiązkowi przetestowania w kierunku HIV W Australii natomiast premier tego kraju, Jon Howard, opowiedział się za wprowadzeniem zakazu wjazdu do kraju imigrantów zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS. Próby wyp...

Wykład - analiza natężenia umieralności w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162

ANALIZA NATĘŻENIA UMIERALNOŚCI W POLSCE   Zgon-trwałe, czyli nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia, konsekwencją czego jest ustanie czynności całego ustroju.   Umieralność- liczba zgonów przez liczbę ludności Śmiert...

Wykład - źródła informacji statystycznej o ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Źródła informacji statystycznej o ludności Najważniejszymi źródłami informacji są: spisy powszechna ludności ewidencja powszechna ludności badania specjalne metoda reprezentacyjną np. mikrospisy badania monograficzne materiały wtórne szacunki Ludność w Polsce wg spisów powszechnych ludności:...

Wykład - Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia. Czynniki przyrodnicze - jakość obszaru na którym żyje populacja (klimat, opady, gleba, ukształtowanie terenu, zasoby naturalne, odległość od morza) Czynniki społeczno - ekonomiczne: poziom rozwoju, techniki, poziom społecznej org...

Wykład - skala demograficzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Do oceny współczynników służą skale demograficzne. Skale demograficzne to wymysł statystyków, nie są wieczne i uniwersalne globalne. nie ma uniwersalnych skal dla procesów demograficznych na różnych kontynentach. zmieniających się struktur i uwarunkowań (co 10 - 15 lat) np.: skala umieralności ni...

Wykład - Historia demografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

Historia Założyciel: John Graunt - kupiec londyński, dał podwaliny pod demografie. Spostrzeżenia przyrodnicze i polityczne na podstawie biuletynu umieralności miasta Londynu, 1662 1517 wład...

Wykład - Pojęcie i zakres badań demografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 777

Pojęcie i zakres badań demografii Demografia to nauka o procesach demograficznych i prawidłowościach zachodzących w konkretnej warstwie społeczno - gospodarczych, historycznych i geograficznych danego kraju i regionu. Procesy - ciąg zdarzeń, f...

Wykład - Współczynnik dzietności kobiet

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2730

Współczynnik dzietności kobiet (współczynnik płodności całkowity kobiet) 4) współczynnik dzietności ogólny kobiet wyraża przeciętną liczbę dzieci urodzonych przez 1 kobietę w cią...