Wykład - Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności - strona 1 Wykład - Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności - strona 2 Wykład - Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia.
Czynniki przyrodnicze - jakość obszaru na którym żyje populacja (klimat, opady, gleba, ukształtowanie terenu, zasoby naturalne, odległość od morza)
Czynniki społeczno - ekonomiczne: poziom rozwoju, techniki, poziom społecznej organizacji pracy (np. dowóz surowców)
Czynniki demograficzne - natężenie urodzeń, zgonów, nasilenie migracji na poszczególnym terenie.
Gęstość zaludnienia wskaźnik gęstości zaludnienia brutto - ludność do obszaru globalnego, powierzchnia ogółem, wskaźnik gęstości zaludnienia netto - ludność do powierzchni ziem nadającej się do uprawy.
Ziemie odzyskane, ziemie północne i zachodnie Polski Poczdam 17 lipiec - 2 sierpień 1945 - decyzja o kształcie granic powierzchnia ziem odzyskanych 102,8 tys. km2, 103 tys. km2 . Podział na województwa 6 VI 1950 - (obowiązywał najdłużej) - obejmował 22 województwa, w tym 5 miast wojewódzkich. Ziemie odzyskane znajdowały się w 11 województwach., 6 województw wyłącznie składały się z ziem odzyskanych.
Wolne miasto Gdańsk - 1,9 tys km2 (Sopot, Gdańsk, 3 gminy) Podział z 1975 r. - Ziemie odzyskane w 21 województwach.
Od 1970 r. GUS nie publikuje danych w podziale na ziemie dawne i odzyskane.
Można spotkać podział:
Ludność ziem zachodnich i północnych
Ludność województw ziem północnych i zachodnich
Lata 1939 - 1950 - wielka wymiana ludności - wielkie migracje.
17 maj 1939 - spis ludności w III Rzeszy, na ziemiach odzyskanych 8,810 mln. (WMG 388 tys.)
Maj 1945 - ziemie odzyskane szacuje się na 3,5 do 4,2 mln (w tym ludność niemiecka 2,5 do 3 mln., Polacy autochtoni ze śląska od 1 do 1,2 mln)
1970 - na ziemiach odzyskanych przekroczono liczbę ludności z 1939 r. tj. osiągnięto 8,911 mln. Obecnie na ziemiach odzyskanych - ile jest dokładnie nie wiadomo, ale liczba z 6 XII 1988 to 10,150 mln do 10,180 mln. Czyli 27% ogółu ludności Polski.
Analiza ruchu naturalnego ludności miary, mierniki, współczynniki które posłużą do mierzenia i oceny ilościowej danego zjawiska demograficznego, wskaźniki struktury, natężenia, wartość średnia.
Omówienie czynników. Liczby rzeczywiste dotyczące Polski.
Ogólna postać ruchu naturalnego ludności
F - fakty zdarzenia - zawieranie małżeństw małżeństwa, zgony, - średnia liczba ludności w badanym roku
C - stała 1000, 10000, 100000.


(…)

… na ten dzień to średnia stanów z dni 1 I i 31 XII lub zamiast daty 1 I można stosować datę 31 XII - roku poprzedniego (pełny rok).
Współczynnik zawierania małżeństw
Surowy lub brutto Polska 1997
Współczynnik nowożeńców wg wieku
Cząstkowy współczynnik.
Oblicza się oddzielnie dla mężczyzn i kobiet w następujących pięcioletnich przedziałach 15-19, 20-24, 25-29.
Współczynnik urodzeń żywych
Współczynnik płodności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz