Podstawy stosunków międzynarodowych - strona 2

note /search

Pojęcie "społeczności międzynarodowej" i jej zakresy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3955

Pojęcie „społeczności międzynarodowej” i jej zakresy: a) definiowanie społeczności międzynar. b) zakres podmiotowy c) zakres przedmiotowy d)zakres czasowy Pojęcie to pochodzi z tradycji prawa międzynarodowego. Pojęcia zamiennie używane: system międzynarodowy, społeczność światowa.

Pojęcie stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 3178

Pojęcie `stosunków międzynarodowych': definiowanie zakres przedmiotowy - wielopłaszczyznowość SM Stosunki międzynarodowe mogą być rozpatrywane dwukierunkowo: jako sfera rzeczywistości społecznej. Sfera ta ma dwie strony: we wnętrzu państwa i na arenie międzynarodowej jako nauka o stosunkach mię...

Teoria stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1701

Pojęcie `teoria sm': teoria sm jako część NOSM def. teorii SM kategorie NOSM jako element teorii SM podejścia metodologiczne teoria jest częścią nauki o sm. Na naukę tę składają się: przedmiot badań teoria metody i techniki badawcze infrastruktura organizacyjna nie ma jednej def. dwa główn...

Polityka zagraniczna państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2828

Polityka zagraniczna państwa: Pojęcie polityki zagranicznej Istota polityki zagranicznej Cechy specyficzne polityki zagranicznej Polityka zagraniczna jako rodzaj wpływu międzynarodowego: istota wpływu międzynarodowego spos...

Poziomy analizy stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2324

Poziomy analizy SM Jest zabiegiem porządkującym proces analizy. Zaproponował ją David Singer. Zadał pytanie z której strony analizować stosunki międzynarodowe - z perspektywy państwa czy środowiska międzynarodowego? Do państw kategoria działań Do środowiska międzynarodowego kategoria interakcji. ...

Typologia i charakterystyka podmiotów- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3052

Typologia i charakterystyka podmiotów sm: a) państwa i quazi - państwa b) org. międzynarodowe c) podmioty transnarodowe: - istota - NGOs - korporacje transnarodowe - narody - ruchy religijne - podmioty nielegitymizowane(org. terrorystyczne, struktury zorg. przestępczości) Liczba państw sys...

Zmiana w środowisku międzynarodowym- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 952

Zmiana w środowisku międzynarodowym Zmiana jako wyraz ewolucji hegemonii w systemie globalnym: cykle polityczne: - pojęcie cyklu - teoria cyklu siły - teoria długiego cyklu - teoria długookresowej globalnej zmiany politycznej cykle ekonomiczne Rzeczywistość podlega ewolucji. Problem zmiany j...

Specyfika stosunków międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 4683

Specyfika sm: poliarchiczność środowiska międzynar.: pojęcie: cechy specyficzne skutki poliarchiczności brak zjawiska władzy złożoność środowiska międzynarodowego specyfika procesów decyzyjnych Punkt ten opowiada o różnicach między Sm a stosunkami wew. państwa. Specyfika to odrębność danej ka...

Szkoła społeczności międzynarodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1106

Szkoła społeczności międzynarodowej(tzw. szkoła angielska) Ten nurt jest specyficzny, bo istnieje poza ewolucją amerykańskich teorii SM. Odwołuje się ona do Grocjuszowskiej wizji(tradycji europejskiej) Założenia metodologiczne:...