Teoria stosunków międzynarodowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria stosunków międzynarodowych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie `teoria sm':
teoria sm jako część NOSM
def. teorii SM
kategorie NOSM jako element teorii SM
podejścia metodologiczne
teoria jest częścią nauki o sm. Na naukę tę składają się:
przedmiot badań
teoria
metody i techniki badawcze
infrastruktura organizacyjna
nie ma jednej def. dwa główne nurty def. teorii to:
Teorie wyjaśniające
teoria ma wyjaśniać, interpretować; można je definiować, jako usystematyzowany zbiór warunkowo sformułowanych twierdzeń wyjaśniających, odnoszących się do struktury, funkcjonowania i ewolucji sm, jako sfery rzeczywistości społecznej. Jest to więc rodzaj przypuszczenia o tym, jak rzeczywistość wygląda. Specyfika rzeczywist. społecznej polega na tym, że nie ma mechanicznych relacji ściśle zdeterminowanych w niej, rzeczywistość jest zmienna. Istnieje więc tylko prawdopodobieństwo. Ta def. mówi też, co podlega wyjaśnianiu a mianowicie struktura środowiska międzynar. A ona jest poliarchiczna i ta poliarchiczność jest badana. Dalej zaś funkcjonowanie sm i mechanizmy nimi rządzące a także proces ewolucji.
Teorie modelujące
tworzą wizje rzeczywist,, wskazują na jej możliwy kształt, pożądaną postać, konstruują rzeczywistość. O takich teoriach mówi się, że są teoriami normatywnymi.
Dot. języka, za pomocą którego wyjaśniamy i modelujemy rzeczywistość. Każda dyscyplina naukowa ma określony zbiór kategorii, które je od siebie odróżniają. Celem tej kategorii jest ujednoznacznienie, sprecyzowanie języka, zobiektywizowanie używanych słów. Po to tworzy się siatkę kategorii. Kategorie są więc słowami kluczowymi dla danej dyscypliny. Wyróżniamy:
- duży poziom ogólności(chwytają pewną kategorię zjawisk, są pojemne)
- duży poziom istotności(chcą uchwycić sens danej kategorii, np. państwo, podmioty, system międzynar., procesy transnarodowe, integracji, globalizacji, internacjonalizacji, instytucje międzynarodowe - to wszystko są różne kategorie).
Zasada jedności wiedzy i metody w badaniach naukowych oznacza, że takie są wyniki badań, jakie zastosowano metody. Nie ma poznania naukowego bez zastosowanych metod, bo metody to zobiektywizowane procedury dochodzenia do prawdy na temat danej rzeczywistości.
Tradycje metodologiczne:
podejście behawioralne
koncentruje się na zachowaniach, na zew. stronie procesów społ. W sm stosuje się poznanie empiryczne - dotknięcie rzeczywistości. Poza tym poszukuje się prawidłowości ze statystki, liczenia
humanistyczne
opiera się na wnikliwości, analityczności, refleksji, nie na empirycznym badaniu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz