Planowanie finansowe - strona 2

note /search

Budżetowanie i benchmarking, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

Budżetowanie i benchmarking Benchmarking polega na porównywaniu własnych osiągnięć i rozwiązań na tle innych przedsiębiorstw. Porównanie to może mieć różny charakter, obejmować zróżnico...

Budżetowanie na zasadzie kazein, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Budżetowane na zasadach kazein Kazein to japońska filozofia ciągłego doskonalenia życia zawodowego, osobistego oraz społecznego, koncentruje się na niewielkich zmianach, jest przeciwieństwem radykalnych cechujących rozwój przez innowacje Kazein budgeting oznacza zatem

Budżetowanie oparte na działaniach ABB, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2702

Budżetowanie oparte na działaniach ABB Budżetowanie oparte na działaniach- Activity Based Budgeting ABB Jest to odwrocona sekwencja zależności przyczynowo- skutkowych charakterystycznych dla rachunku kosztow działań. W rachunku kosztow działa...

Inicjatywy strategiczne, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Inicjatywy strategiczne Kolejnym krokiem na drodze do realizacji strategii jest ustalenie programów działań długoterminowych określanych jako inicjatywy strategiczne. Są one kluczowymi projektami, działaniami oraz inwestycjami podejmowanymi przez przedsiębiorstwo dla realizacji zakładanego celu stra...

Kontrola budżetowa, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Kontrola budżetowa Polega na sprawdzaniu zgodności osiągniętych dokonań przedsiębiorstwa z wytyczonymi celami: Zadania kontroli budżetowej: ujawnienie odchyleń wielkości rzeczywistych lub przewidywanych od wielkości założonych w budżecie identyfikacja miejsc powstawania odchyleń rozpoznanie prz...

Korzyści i wady procesu budżetowania, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

KORZYŚCI I WADY PROCESU BUDŻETOWANIA Korzyści procesu budżetowania za pomocą budżetu globalnego ustalany jest przewidywany stan majątkowy, finansowy i dochodowy, co pozwala na świadome zarządzanie firmą umożliwia skuteczne wdrożenie strategii planów strategicznych doprowadza do obniżki kosztów w...

Koszty w budżecie, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

KOSZTY W BUDŻECIE Koszty bezpośrednie są to koszty wytworzenia produktów, obejmują one następujące koszty: - koszty materiałów bezpośrednich- jest to wartość zużycia materiałów wykorzystywanych do produkcji wyrobu - koszty wynagrodze...

Metody budżetowania, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3591

Metody budżetowania Określają reguły postepowanie, które sa stosowane podczas przygotowywania budżetu. Metody tworzenia budżetów: Ze wzledu na zakres uczestnictwa pracownikow w procesie budżetowania: - budżetowanie odgorne - budżetowanie oddolne 2. Ze względu na podstawe przyjeta do procesu budżet...

Mierniki, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Mierniki : To kryteria przy użyciu których jesteśmy w stanie określić ilościowo stopień osiągnięcia celów strategicznych ( jak będziemy sprawdzać czy zmierzamy tam dokąd chcemy?) Rolą mierników jest pomagać w motywowaniu organizacji, aby podążała w kierunku wizji strategicznej. Mierniki pokazują ko...

Nowe podejście do procesu budżetowania, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Nowe podejście do procesu budżetowania operacyjnego uwzględnienie w budżetowaniu konieczności realizacji całościowej strategii, a więc zapewnienie osiągania celów w różnych aspektach działalności, a nie tylko w aspekcie finansowym ścisłe pow...