Planowanie finansowe

note /search

Planowanie finansowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1974

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 1 Wprowadzenie do zagadnienia związanego z planowaniem: Czym jest planowanie? Czy planowanie ma sens? Jak dzięki planowaniu pogodzić marzenia z rzeczywistością? Podmioty, które nie planują cierpią na syndrom

Planowanie finansowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1351

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 2 Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa Co stanowi istotę planowania w przedsiębiorstwie? Czy planowanie w przedsiębiorstwie jest niezbędne? Jakie są zasady nowoczesnego planowania? Jakie są cechy dobrego planu? Jak uniknąć typowych błędó...

Planowanie finansowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1561

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 3 Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Jakie miejsce zajmuje planowanie finansowe w teorii finansów? Co stanowi istotę planowania finansowego w firmie? Jakie są formy procesu planowania finansowego w przedsiębiorstwie? Jakie znaczenie mają dla fi...

Planowanie finansowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1778

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 4 Plan finansowy jako szczególny element biznes planu Co to takiego jest biznes plan? Na jakich zasadach powinna być oparta konstrukcja biznes planu? Jakie czynniki mają wpływać na użyteczność i realność biznes planu? AD1 Co to jest biznes plan? Bizn...

Planowanie finansowe - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 5 Opis warunków działania - badanie zewnętrznego środowiska formy Dlaczego należy poznawać otoczenie? Czym charakteryzuje się otoczenie zewnętrzne firmy? Za pomocą jakich metod można poznawać makrootoczenie? AD1 Dlaczego należy poznawać otoczenie? B...

Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 6 KONCEPCJE SCENARIUSZOWE Metody scenariuszowe  służą planowaniu w warunkach zmiennego i nieustruktualizowanego otoczenia. Nie uzyskuje się na ich podstawie dokładnego obrazu przyszłości lecz zdążają do przewidywania różnego rozwoju zjawisk i badania ...

Analiza odchyleń, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 833

Analiza odchyleń Odchylenia Istotne Nieistotne Kontrolowane Niekontrolowane Korzystne Niekorzystne W ramach kontroli dokonuje się analizy odchyleń Wyróżniamy odchylenia: - istotne - to takie odchylenie które przekraczają założony możliwy do zaakceptowania poziom tolerancji - nieistotne - mie...

Budżet roczny, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

Budżet roczny Budżet roczny przedsiebiorsta zwany budżetem wiodącym jest programem dzialanosci obejmującym wszystkie osrodki odpowiedzialności występujące w przedsiebiorstwi z podzialem na podokresy. Budzet wiodący jest z reguly budżetem ciągłym (kroczącym) Budżet wiodący sklada się z dwoch czesci :...

Budżet sprzedaży, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

Budżet sprzedaży Stanowi zestawienie planowanej ilości sprzedaży i planowanej ceny. Budżet ten sporządzany jest dla każdego wyrobu, w przypadku dużej ilości tworzone są budżety dla grup produktów. Przy sporządzaniu prognozy sprzedaży należy uwzgladnic: - czynniki makroekonomiczne tj. poziom bezro...