Budżet roczny, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet roczny, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

Budżet roczny Budżet roczny przedsiebiorsta zwany budżetem wiodącym jest programem dzialanosci obejmującym wszystkie osrodki odpowiedzialności występujące w przedsiebiorstwi z podzialem na podokresy. Budzet wiodący jest z reguly budżetem ciągłym (kroczącym) Budżet wiodący sklada się z dwoch czesci : Budżetu operacyjnego Budżetu finansowego Budzet operacyjny Obejmuje prognozowanie dotyczące podstawowej działalności przediebiorstwa i sklada się z następujących budżetów czastkowych : 1. Budzet sprzedazy- przedstawia ilościowe zestawienie wszystkich produktow jakie przedsiębiorstwo zamierza sprzedac wraz z zakładanymi cenami ich sprzedazy. 2. Budżet produkcji- prezentuje planowana ilości produkcji jaka musi zostac wyprodukowana skorygowaną o zmiane stanu zapasow na początek i koniec okresu. 3. Budżet materiałów bezpośrednich- ustala wymagania surowcowe dla wytworzenia danego produktu( składa się z b.zuzycia i b.zakupu materiałow bezpośrednich ) 4. Budzet robocizny bezpośredniej- obejmuje wynagrodzenia za czas pracy poswiecony na wykonanie czynności bezpośrednio produkcyjnych 5. Budzet pośrednich kosztow produkcji - obejmuje wszystkie pośrednie koszty produkcji 6. Budzet kosztow ogolnych zarządu i sprzedazy- obejmuje stale i zmienne koszty zarządu ( np. koszty amortyzacji) 7. Budzet zapasow wyrobow gotowych - obejmuje koszty niesprzedanych wyrobow gotowych 8. Budzet kosztow sprzedanych wyrobów 9. Planowany rachunek zyskow i strar na poziomie zysku operacyjnego. Budżet finansowy
Prezentuje wpływ finansowy budżetu operacyjnego na działalności jednostki. Obejmuje zatem: Buzet srodkow pieniężnych- jest zestawieniem wpływów i wydatkow gotowkowyych Budzet nakładów kapitalowych Planowany rachunek zyskow i strat Planowany bilans - prezentuje stan majatku firmy i źródła jego finansowania na dany moment Planowane sprawozdanie z przepływu srodkow pieniężnych - orazuje planowane salda srodkow pieniężnych z działalności operacyjej, inwestycyjnej i finansowej przedsiębiorstwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz