Strategie w logistyce - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie w logistyce - opracowanie  - strona 1 Strategie w logistyce - opracowanie  - strona 2 Strategie w logistyce - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIE: 1. Zagarniecie wszystkich korzyści – my mocni dostawca slaby 2. Rozwaga – sredni my, sredni oni 3. Dywersyfikacja – my mali oni wazni. LOGISTYKA PRODUKCJI: 1.  Obejmuje procesy fizycznego przepływu materiałów półfabrykatów i energii oraz informacji w sferze produkcji. 2.  W jej ramach nastepuje przeplyw materiałów z magazynu zaopatrzenia przez kolejne etapy procesy produkcyjnego i pośrednie miejsca skladowania produkcji niezakończonej. 3.  Po zakończeniu procesow wytwórczych strumien przepływu produktow kierowany jest do magazynu wyrobow gotowych lub czesci zamiennych przeznaczonych do wykorzystywania w serwisie. ZADANIA LOGISTYKI PRODUKCJI: 1.  Udzial w projektowaniu struktury produkcyjnej i struktury przepływu produkcji 2.  Zaopatrywanie linii produkcyjnych w materialy 3.  Transport wewnętrzny 4.  Magazynowanie i sterowanie zapasami w toku 5.  Pakowanie produkcyjne wyrobow. PROCESY PRODUKCJI: * aparaturowe (integracje procesow produkcyjnych i procesow logistycznych, procesem przepływu steruje technologia) * obrobczo montwazowe: - linie potokowe stale zsynchronizowane - linie potokowe stale niezsynchronizowane - linie zmienne - gniazda przedmiotowe o produkcji powtarzalnej - gniazda przedmiotowe o produkcji niepowtarzalnej CECHY PROCESU PRODUKCYJNEGO: ZBIEZNOSC  – scisly związek duzej ilości zestawianych elementow oraz niemożność peelnej kontroli i pelnego sterowania systemem EWOLUCJA  – proces wytworczy lacznie z systemem sterowania stanowi zlozony organizm rozwijajacy i ulepszajacy się również pod wpływem czynnikow wewnętrznych CZYNNIKI EKONOMICZNE  – celowość procesu pozostaje w prostej zależności od jego opłacalności CZYNNIKI LUDZKIE  – uwzględnienie Idziaku człowieka w procesie. STADIA ROZWOJU LOGISTYKI PRODUKCJYJNEJ: 1. Projektowanie inżynierskie 2. Technologia produkcji 3. Zaopatrzenie i zbyt 4. Gospodarka magazynowa i materialowa 5. Integracja systemow zarzadzanych przedsiębiorstwa. JAKOSC W PRODUKCJI: - stopien osiągniętej doskonałości (Platon) - wykonywanie rzeczy poprawnie (podejście filozowficzne) - doskonałości produktu lub uslug (podejście potoczne) - zgodność z określonym standardem (p ekonomiczne) - brak wadliwości - stopien spełnienia oczekiwan klienta (p amerykańskie) - zespol swoistych cech odróżniający dany przedmiot od innych tego samego rodzaju (arystoteles) JAKOSC W PRODUKCJI ROZWOJ KONCEPCJI: - kontrola techniczna - kontrola jakości - sterowanie jakością - zarzadzanie jakością TQM TQM: kompleksowe zarzadzanie jakością oznacza, ze kultura danej organizacji wyznacza i wspiera stale dazenie do zadowolenia klientow za pomoca zintegrowanego systemu narzedzi, metod i szkolenia. Wiaze się to z ustawiczym doskonaleniem procesow stosowanych w organizacji

(…)


Techniki ilosciowe:
-modele optymalizacyjne
-programowanie heurystyczne
-ekspertyzy systemy
Metoda WKP-polega na wilowariantowosci,komleksowosci i porownywalnosci potencjalnych
miejsc
lokalizacji punktow modalnych sieci logistycznej
Automatyczna identyfikacja polega na identyfikowaniu obiektow. Metody:
-eptyczne-kody kreskowe
-metody paska magnetycznego
-metoda korzystania z fal radiowych
-metoda rozpoznawania znakow
-metoda rozpoznawania glosu
-metoda rozpoznawania obrazow
Kody kreskowe:
-powstaly w 1932, Wallace Flint
-1973-opracowano 12 znakowy kod
-1973 pierwszy zeskanowany towar-guma do zucia
-kody jedno-dwu-wielo-wymiarowe
-2005 roku GS1 organizacja po przeksztalceniu EAN
Klasyfikacja:
-wedlug wymiarowosci
-szerokosci sciezek
-rodzaju kodowanych symboli
-ciaglosci kodow
-liczby kodowanych znakow…
… identyfikacja polega na identyfikowaniu obiektow. Metody:
-eptyczne-kody kreskowe
-metody paska magnetycznego
-metoda korzystania z fal radiowych
-metoda rozpoznawania znakow
-metoda rozpoznawania glosu
-metoda rozpoznawania obrazow
Kody kreskowe:
-powstaly w 1932, Wallace Flint
-1973-opracowano 12 znakowy kod
-1973 pierwszy zeskanowany towar-guma do zucia
-kody jedno-dwu-wielo-wymiarowe
-2005 roku GS1…

- zarzadzanie jakością TQM
TQM:
kompleksowe zarzadzanie jakością oznacza, ze kultura danej organizacji wyznacza i wspiera
stale dazenie do zadowolenia klientow za pomoca zintegrowanego systemu narzedzi, metod i
szkolenia. Wiaze się to z ustawiczym doskonaleniem procesow stosowanych w organizacji
prowadzacych do wyrobow i usług o wysokiej jakości (w. Edward leming).
DOSTAWCA KLIENT, SYSTEM KANBAN
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz