Planowanie finansowe- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 3
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
Jakie miejsce zajmuje planowanie finansowe w teorii finansów?
Co stanowi istotę planowania finansowego w firmie?
Jakie są formy procesu planowania finansowego w przedsiębiorstwie?
Jakie znaczenie mają dla firmy procesy planowania finansowego?
AD1 Miejsce planowania finansowego w teorii finansów
Planowanie finansowe
mechanizm funkcjonowania pieniądza
konsekwencja mechanizmu finansowego konsekwencja zarządzania finansami w podmiocie
planowanie finansowe w skali makro planowanie finansowe w skali mikro
(jako część systemu finansowego przedsiębiorstwa)
związane z realizacją polityki związane z realizacją celów
gosp. Finansowej zarządzania finansami
Planowanie finansami w skali mikro:
wyznaczenie celów i zadań przedsiębiorstwa w ujęciu finansowym
kształtowanie realnych stosunków finansowych przedsiębiorstwa
wiązanie podejmowanych decyzji z wielkościami finansowymi dotyczącymi wielkości firmy, jej wyniku finansowego, majątku i kapitału
rozpatrywanie alternatywnych rozwiązań w oparciu o kryteria oceny efektywności inwestycji
dokonywanie projekcji wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania
narzędzie, które może być wykorzystane do oceny uzyskiwanych rezultatów
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
Planowanie w podmiocie gospodarczym jest procesem dotyczącym:
Rzeczy Pieniądza
Planowanie rzeczowe Planowanie wartościowe
Jest najstarszą i najprostszą formą planowania. Plany sporządzane w formie pisemnej.
Ma zastosowanie w obszarze technologii, Forma wartościowa pozwala na sprawdzanie
organizacji i zarządzania produkcją. różnorodnych nakładów i efektów do wspólnego
mianownika, stanowi sposób kalkulacji kosztów
i oceny efektywności działania.
Zalety: Zalety:
- jest wolne od inflacji - ujmowanie wartości w formie pieniężnej
- pozwala kontrolować fizycznie zużywanie się - uwzględnianie zmienności wartości pieniądza składników majątku w czasie
- zapewnia uzyskanie produkcji o oczekiwanej - respektowanie zasad gospodarki finansowej


(…)

… na rynku kapitałowym pojawienie się nowych usług finansowych
rozwój rachunkowości, narzędzi analitycznych
komercjalizacja baz danych, komputeryzacja, globalizacja.
AD4
Funkcje planowania finansowego
Typ funkcji
Zakres funkcji
Decyzyjne
formalizowanie procesów podejmowania decyzji strategicznych
tworzenie baz danych, prognoz i kompetencji
koordynowanie decyzji
Pilotażowe
partycypacja pracowników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz