Miejsce planowania finansowego w teorii finansów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce planowania finansowego w teorii finansów-opracowanie - strona 1 Miejsce planowania finansowego w teorii finansów-opracowanie - strona 2 Miejsce planowania finansowego w teorii finansów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE FINANSOWE
WYKŁAD 4 8.03.2011
Miejsce planowania finansowego w teorii finansów
Nauka finansów ściśle wiąże planowanie finansowe z mechanizmem funkcjonowania pieniądza
Aspekty mechanizmu funkcjonowania pieniądza
Ujęcie mikro - kategorii planowania finansowego
Planowanie finansowe w wąskim ujęciu jest częścią systemu finansowego przedsiębiorstwa i można je identyfikować przez pryzmat zadań jakie przed nim stoją
Wyznaczanie celów i zadań przedsiębiorstwa w ujęciu finansowym
Kształtowanie realnych stosunków finansowych przedsiębiorstwa
Wiązanie podejmowanych decyzji z wielkościami finansowymi dotyczącymi wartości firmy, jej wyników finansowych, majątku i kapitału
Rozpatrywanie alternatywnych rozwiązań odnośnie przyszłości firmy w oparciu o kryteria oceny efektywności inwestycji
Dokonywanie projekcji wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania
Wykorzystanie planowania finansowego do oceny uzyskanych wyników
Miejsce planowania finansowego w teorii planowania
Uwzględniając charakter decyzji określonych w procesie planowania wyróżnia się:
plany strategiczne (ogólne ramy rozwojowe - mało szczegółowe, długi horyzont czasowy, długofalowy cel, określają niezbędne zasoby i sposoby realizacji celów)
plany taktyczne (cele cząstkowe, w podporządkowaniu do celów strategicznych, zawierają cały ciąg ustaleń, które są niezbędne do realizacji konkretnych zadań, zbiór narzędzi) plany operacyjne (funkcja wykonawcza, krótkoterminowy, konkretyzują i dookreślają zadania, szanse ich realizacji; określają warunki, jakie powinny być spełnione przy realizacji tych poszczególnych zadań)
Planowanie a decyzje finansowe
Jeżeli patrzymy z punktu widzenia finansów, które wymagają pewnego układu celowościowego i decyzyjnego, to podejmowane są sprawy mające na celu kształtowanie zasobu majątkowego i kapitałowego. Podstawą tworzenia celów w przedsiębiorstwie są decyzje inwestycyjne i finansowe w sensie kapitałowym (planowanie strategiczne). Na bieżąco realizowanie tych decyzji, zamierzeń, w praktyce oznacza podjęcie działań, zadań konkretnych zmierzających do jakiegoś kształtu zasobu w postaci aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz do kształtowania nadwyżki finansowej (zysk netto + amortyzacja) i pieniężnej (przewaga wpływów nad wydatkami).

(…)

… się zasada ostrożnej wyceny. W tym celu należy uwzględnić potencjalne czynniki mogące negatywnie wpłynąć na oczekiwane przepływy pieniężne
W prognozie wartości z używania składników aktywów nie należy uwzględniać skutków przyszłych nakładów
Oszacowanie wpływów z tytułu sprzedaży składników aktywów powinno odzwierciedlać kwotę oczekiwana w transakcji wolnorynkowej
W planowaniu efektu finansowego należy…
…, na wartościowym ujmowaniu składników, stąd też, to co normalnie w planach rzeczowych ma charakter działań taktycznych, tkwi zarówno w planowaniu strategicznym jak i w planowaniu operacyjnym na poziomie planowania finansowego. Narzędzia bowiem są oddzielnie wskazywane dla decyzji strategicznych i operacyjnych.
Teoria planowania i teoria finansów w zakresie planowania finansowego utrzymuje takie rozwiązanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz