Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 6 - strona 1 Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 6 - strona 2 Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 6
KONCEPCJE SCENARIUSZOWE
Metody scenariuszowe  służą planowaniu w warunkach zmiennego i nieustruktualizowanego otoczenia.
Nie uzyskuje się na ich podstawie dokładnego obrazu przyszłości lecz zdążają do przewidywania różnego rozwoju zjawisk i badania ich wpływy na przedsiębiorstwo.
W scenariuszu dąży się do wskazania jakim przedziale zmienności przyszłości najprawdopodobniej będzie się zawierać
Istotną CECHĄ metod scenariuszowych jest uwzględnienie wariantowości przy czym warianty mogą być zupełnie rozbieżne
Metody scenariuszowe:
Scenariusze możliwych zdarzeń
Scenariusze symulacyjne
Scenariusze stanów otoczenia
AD I. SCENARIUSZE MOŻLIWYCH ZDARZEŃ
Są oparte na logice intuicyjnej. Ich istotną jest tworzenie list wynagrodzeń możliwych w przyszłości, ważnych dla organizacji, wyprzedzające identyfikowanie przyczyn tych wydarzeń, możliwych kierunków oraz określone zdolności organizacji do dostosowania się do tych zjawisk.
Metoda ta jest instrumentem przydatnym do oceny stopnia ryzyka, przewidywania zasadniczych zmian i do wyboru konkurencyjnych ze sobą celów przedsiębiorstwa.
Metoda ta obejmuje następujące etapy:
ustala się zakres analizy
ustala się czynniki, które w najbardziej bezpośredni sposób będą wpływały na wynik decyzji strategicznych
określa się siły zewnętrzne, które staną się siłą napędową danej branży czy sektora gospodarczego
określanie luki scenariuszy, czyli uwzględnianie warunków i niepewności określonych w poprzednich etapach analizy
analiza w różnych przekrojach skutków wystąpienia określonych scenariuszy w przyszłości (w różnych przekrojach szans i zagrożeń)
analiza skutków poszczególnych decyzji, które mogą być podjęte w odpowiedzi na konkretne scenariusze otoczenia. (Na bazie znajomości wersji różnych zdarzeń, określenie możliwych skutków danego scenariusza, jakie wnioski wypływają ze scenariusza, jakie szanse i zagrożenia wynikają dla przedsiębiorstwa, określenie dalszych dróg)
AD II. SCENARIUSZE SYMULACYJNE
 to scenariusze, które służą do dokonywania wyprzedzającej oceny wartości poszczególnych wyrobów strategicznych organizacji zależne od oddziaływań otoczenia.
Proces analizy właściwy scenariuszom symulacyjnym składa się z kilku etapów:
Definiowanie problemów
określenie deskryptorów (tzn, czynników wpływających na określone zdarzenia)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz