Makrootoczenie - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makrootoczenie - omówienie - strona 1 Makrootoczenie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Otoczenie:
makrootoczenie (otoczenie dalsze, ogólne)
- mikrootoczenie (otoczenie bliższe, operacyjne)
- organizacja
Schemat otoczenia
Firma- otoczenie rynkowe- ekonomiczne, technologiczne, demograficzne, polityczno
prawne, społeczno kulturowe.
Makrootoczenie – zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego,
że działa ono w określonym kraju i regionie, w danym układzie politycznym, prawnym,
systemowym, społecznym, a nawet w określonej sytuacji klimatycznej
W zakresie poszczególnych sfer makrootoczenia wyznacza się:
w sferze ekonomicznej :poziom inflacji ,poziom bezrobocia, poziom PKB/mieszkańca
,średnie dochód na mieszkańca ,ograniczenia budżetowe.
w sferze prawnej :poziom podatków bezpośrednich, poziom podatków pośrednich, poziom
ceł i subwencji.
w sferze demograficznej :struktura wiek ludności, struktura płci ludności,struktura
wykształcenia ludności.
w sferze politycznej :ustrój polityczny,sposób prowadzonej polityki,
w sferze technologicznej: poziom technologii, poziom innowacji.
Do badania zjawisk w makrootoczeniu służą takie metody jak:
analiza trendów-czyli np. zdefiniowanie najważniejszych środków które winny być wdrążone
w koncepcji marketingu.
analiza luki strategicznej-może być stosowana w odniesieniu do zjawisk mierzalnych i
mających charakter powtarzalny.
metoda delficka- do podejmowania decyzji wykorzystuje się wiedze, doświadczenie i opinie
ekspertów. Wady tej metody: wolna, kosztowna, trudności w doborze grupy ekspertów,
założenie ze zgodność opinie jest równoważna z ich trafnością, możliwość wykorzystania
tylko do prognoz długoterminowych
Analizy scenariuszowe
-scenariusze możliwych zdarzeń- opisują rozwój firmy i jej otoczenia z uwzględnieniem
czynników wewnętrznych i zewnętrznych
-Scenariusze symulacyjne-opisują otoczenie konkretnego elementu i czynniki mające na
niego wpływ
-Scenariusze stanów otoczenia- opisują jak mocny wpływ na firmę mają poszczególne
czynniki otoczenia oraz szacują jakie jest prawdopodobieństwo ze wystąpią.
-scenariusze procesów w otoczeniu
Etapy badania ankietowego w metodzie delfickiej:
1.Zdefiniowanie problemu2.Wybór ekspertów na podstawie wymagań badawczych3. Przygotowanie i rozesłanie ankiety –
4. Analiza odpowiedzi z ankiety5. Czy zgoda została osiągnięta? Tak, przejście do pkt. 6, nie przejście do pkt. 7 –
6. Przedstawienie wyników7. Przygotowanie i rozesłanie kolejnej ankiety –
8. Analiza odpowiedzi z ankiety
Pomiar trendu i luki strategicznej:
Zespoły oceniające sytuację firmy najczęściej biorą pod uwagę następujące obszary działań:
1.szeroko pojęte zagadnienie produktu
2.rynki zbytu na produkty ( lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe)
3. Koncepcje działań marketingowych w zależności od otoczenia naszej firmy
4. Badania i rozwój
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz