Koszty w budżecie, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty w budżecie, sem IV - strona 1 Koszty w budżecie, sem IV - strona 2

Fragment notatki:

KOSZTY W BUDŻECIE
Koszty bezpośrednie są to koszty wytworzenia produktów, obejmują one następujące koszty:
- koszty materiałów bezpośrednich- jest to wartość zużycia materiałów wykorzystywanych do produkcji wyrobu
- koszty wynagrodzeń bezpośrednich- są to kwoty środków pieniężnych wypłaconych za czas przepracowany na wytworzenie wyrobów wraz z narzutami w części stanowiącej koszty pracodawcy
- pozostałe koszty bezpośrednie są to koszty specjalne obejmujące koszty obróbki obcej, k. przygotowania nowej produkcji, koszty zużycia narzędzi
Koszty pośrednie - są to takie koszty, których nie można w sposób ekonomicznie uzasadniony przypisać do obiektów kosztów tj. wyroby, usługi, klienci, zlecenia czy działania.
koszty pośrednie
koszty pośrednie produkcji (wydziałowe)
koszty pośrednie nieprodukcyjne ( ogolnego zarządu y sprzedaży)
stałe pośrednie koszty produkcji
zmienne pośrednie koszty produkcji
stałe pośrednie koszty nieprodukcyjne
zmienne pośrednie koszty nieprodukcyjne
pośrednie koszty stałe
pośrednie koszty zmienne
Wyróżniamy :
- koszty pośrednie produkcji zwane kosztami wydziałowymi gdyż są ponoszone na wydziałach podstawowej działalności produkcyjnej, obejmują k. materiałów pośrednich, paliwa i energii, wynagrodzeń pośrednich, usług realizowanych przez wydziały pomocnicze i obce ( transport, konserwacja, remont, naprawa(, koszty amortyzacji oraz pozostałe tj. podatki, opłaty.
- koszty pośrednie nieprodukcyjne - są to koszty ponoszone w przedsiębiorstwie z tytułu wykonywania działań nie związanych z produkcją
Wyróżnia się trzy grupy kosztów:
koszty zakupu - są to koszty przewozu, składowania, opakowań zniszczonych itp. Występują wtedy gdy przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję materiałów w cenach zakupu, gdy jest prowadzona w cenach nabycia koszty nie występują
koszty ogólnego zarządu- obejmują k. administracyjno- gospodarcze związane z wynagrodzeniami kierownictwa i pracowników zarządu, k. biurowe, podatki, ubezpieczenia całej firmy, podróży służbowych, k. reprezentacji, oraz k. ogólno produkcyjne czyli k. ogrzewania, k. bhp, k. szkolenie itp.
k sprzedaży - obejmują rzeczywiste koszty związane ze sprzedażą wyrobów gotowych ponoszone przy wydawaniu ich z magazynu lub w trakcie wysyłki. Są to k. reklamy, opakowań, przewozu, ubezpieczenia, załadunku, wyładunku.
Koszt wytworzenia produktu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz