Kontrola budżetowa, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola budżetowa, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

Kontrola budżetowa
Polega na sprawdzaniu zgodności osiągniętych dokonań przedsiębiorstwa z wytyczonymi celami:
Zadania kontroli budżetowej:
ujawnienie odchyleń wielkości rzeczywistych lub przewidywanych od wielkości założonych w budżecie
identyfikacja miejsc powstawania odchyleń
rozpoznanie przyczyn odchyleń
ustalenie osób odpowiedzialnych za powstawanie odchyleń
badanie skutków powstawania odchyleń w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa
proponowanie działań korygujących
sugerowanie zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
sugerowanie konkretnych usprawnień w procesie budżetowania
Etapy kontroli budżetowej:
Etap I
Ustalenie stanu pożądanego (dokonywane podczas przygotowywania budżetu)
Etap II
Określenie stanu rzeczywistego czyli diagnoza faktycznie poniesionych kosztów osiągniętych przychodów i uzyskanych wyników
Etap III
Porównanie danych rzeczywistych z wielkościami zaplanowanymi w budżecie (ujawniane są odchylenia)
W ramach tej procedury prowadzona jest:
- Kontrola ex post - polega ona na wykorzystywaniu działania sprzężenia zwrotnego. Powinna być jednak wzmocniona
- Kontrola ex ante - wraz ze sprzężeniem wyprzedzającym.
Sprzężenie wyprzedzające polega na przewidywaniu przyszłego stanu przedsiębiorstwa poprzez budowanie scenariuszy problemowych dotyczących wielu obszarów funkcjonowania firmy.
Podejście takie umożliwia antycypację niekorzystnych odchyleń i podejmowanie działań pozwalających na unikanie rozbieżności.
Raporty z wykonania budżetu
W ramach kontowi sporządzane są raporty z wykonania budżetu
Raporty są ustalana przy wykorzystaniu budżetu stałego i elastycznego
Budżet stały - budżet ilościowo - wartościowy sporządzony dla planowanych normalnych rozmiarów produkcji
Budżet elastyczny - budżet ilościowo - wartościowy sporządzony dla faktycznie wykonanych rozmiarów produkcji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz