Marketing - strona 7

Strategia produktu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Strategia produktu Elementy strategii produktu Wymienione funkcje produktu oraz jego wyposażenie (opakowanie, oznakowanie) wyznaczają obszar sfery instrumentalno-czynnościowej. W ramach tego obszaru następuje kształtowanie strategii produktu, wymagające podejmowania różnych decyzji zmierzających d...

Wpłw otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Wpływ otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego na sposób funkcjonowania organizacji. Organizacja to zespół osób, zaangażowany w dążeniu do jasno określonych celów, poprzez racjonalne wykorzystywanie zasobów w skoordynowanym procesie podejmowanych działań współprzyczyniających się do powodzenia całej o...

Aktywizacja sprzedaży i jej uwarunkowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

1. Aktywizacja sprzedaży i jej uwarunkowania Biorąc pod uwagę rozwój gospodarki rynkowej można zaobserwować, że cele podmiotów gospodarczych ewaluowały. Początkowo nadrzędnym celem była maksymalizacja zysku. Podnoszenie jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług, wzbogacanie ich struktur...

Analiza wewnętrzna i zewnętrzna przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2835

Analiza wewnętrzna i zewnętrzna przedsiębiorstwa jako wyjście do strategii SPIS TREŚCI Strona 1. Strategia marketingowa 1 2. Analiza zewnętrzna 2 2.1. Analiza i ocena rynkowej sytuacji przedsiębiorstwa 2 2.1.1. Analiza SWOT 2-3 2.1.2. Analiza portfelowa 3 2.1.3. Analiza sytuacji ze względu na ...

Cena w marketingowej strategii zakupów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Każde przedsiębiorstwo produkujące dobra materialne i większość usług musi kupować materiały i energię, które w jego procesie ulegną przetworzeniu lub zużyciu. Funkcja zakupów jest (a przynajmniej powinna być) dla niego tak samo istotna, jak funkcja sprzedaży wytworzonych produktów. Zakup właściwych...

Cena, Reklama

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Cena. Cena, jaką nadaje menedżer dóbr i usług przemysłowych oferowanym towarom i usługom jest jednym z wielu czynników, które są przedmiotem bacznej obserwacji dokonujących zakupu organizacji. Decyzje cenowe muszą być podejmowane w uzgodnieniu z innymi decyzjami strategii marketingowej. Ustalanie ce...

CYKL ŻYCIA PRODUKTU A STRATEGIE MARKETINGOWE - Strategia marketingowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1428

CYKL ŻYCIA PRODUKTU A STRATEGIE MARKETINGOWE Cykl życia to okres, w którym produkt znajduje nabywców na rynku. W tym okresie występują różne stadia sprzedaży produktu, tzw, fazy cyklu życia produktu. Wyróżnia się 4 takie fazy: Faza wprowadzania Faza wzrostu Faza dojrzałości Faza spadku Krzywa ...

Cykl życia produktu - Pojęcia związane z CŻP

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1904

CYKL ŻYCIA PRODUKTU Pojęcia związane z CŻP Cykl życia produktu to okres w którym produkt znajduje się na rynku. Faza cyklu życia produktu to różne stadia sprzedaży produktu. Każda z faz charakteryzuje się specyficzną dynamiką i poziomem sprzedaży oraz zysku/straty. Czynniki wpływające na CŻP: - ...

Dystrybucja - Kanały dystrybucji.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

Dystrybucja. Przez proces dystrybucji rozumie się "wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcją a konsumpcją." Kanały dystrybucji. Dla firmy przemysłowej kanał marketingu jest pierwotnym środkiem przez, który znajduje nowych kl...

Ewolucja i podstawy marketingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

EWOLUCJA I PODSTAWY MARKETINGU Ewolucja Wiedza marketingowa przenikła do Europy Zachodniej dopiero w latach 60. XX w. W Polsce pierwsza książka na temat marketingu ukazała się w 1968 (Białecki K., Elementy marketingu). Obszary zastosowania mark...