Cena w marketingowej strategii zakupów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cena w marketingowej strategii zakupów - strona 1 Cena w marketingowej strategii zakupów - strona 2 Cena w marketingowej strategii zakupów - strona 3

Fragment notatki:

Każde przedsiębiorstwo produkujące dobra materialne i większość usług musi kupować materiały i energię, które w jego procesie ulegną przetworzeniu lub zużyciu. Funkcja zakupów jest (a przynajmniej powinna być) dla niego tak samo istotna, jak funkcja sprzedaży wytworzonych produktów. Zakup właściwych materiałów, we właściwej ilości i we właściwym czasie jest warunkiem realizacji zadań produkcyjnych, sprzedaży i osiągania zysku, a ponadto stanowi największe źródło minimalizacji kosztów.
W praktyce każdy zakup materiału lub zawarcie umowy przewidującej sukcesywne jego dostawy wymaga zawsze przeprowadzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesu analitycznego i decyzyjnego obejmującego najczęściej pięć podstawowych faz:
Ustalenie potrzeby zakupu przez odpowiednie służby techniczne, wraz z techniczną charakterystyką produktu, który zamierza się kupować, i określeniem, czy ma to być zakup jednorazowy, czy wielokrotny, oraz sprawdzeniem słuszności zgłoszonej potrzeby przez służby zaopatrzenia;
Analizę rynku poszukiwanego wyrobu, ustalenie kto może być jego dostawcą i zainteresowanie zamiarem zakupu możliwie największej liczby potencjalnych dostawców;
Wstępny wybór jednego lub kilku dostawców spośród zgłaszających się oferentów oraz przeprowadzenie negocjacji technicznych, organizacyjnych i cenowych;
Przeanalizowanie uzyskanych ofert, dokonanie ich oceny i ostateczny wybór dostawcy ukoronowany złożeniem zamówienia lub podpisaniem umowy dostawy;
Kontrolę realizacji i ewentualne dokonywanie zmian warunków umowy długoterminowej lub zmiany negatywnie ocenianego dostawcy.
Realizacja tych stałych zadań każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego w gospodarce rynkowej okazała się tak ważna, że uwarunkowała powstanie i stosowanie marketingu zakupów.
Definicja, istota i przesłanki stosowania marketingu zakupów
Marketing zakupów (lub zaopatrzenia) zdefiniować można jako przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego związanych z jego zaopatrzeniem w dobra produkcyjne, zwłaszcza materiały, pozwalający na sprawne dokonywanie zakupów (lub zakontraktowanie dostaw) każdego konkretnego asortymentu z najbardziej korzystnych (jakościowo, cenowo, terminowo), z rozpoznanych przez kupującego źródeł oraz uzyskanie wpływu na działanie dostawców i procesy zachodzące na reprezentowanych przez nich rynkach.
Powyższa definicja wskazuje na to, iż marketing zakupów (jego zasady i techniki) służy w przedsiębiorstwie do rozwiązywania problemów zaopatrzeniowych. Przesłanki stosowania marketingu w sferze zakupów są następujące:
Po pierwsze, funkcja zaopatrzenia (zakupu), podobnie jak funkcja sprzedaży, realizuje się w związkach przedsiębiorstwa z otoczeniem;


(…)

… produkcji
Na rynku środków produkcji daje się wyraźnie wyodrębnić trzy grupy cen:
Ceny surowców i niektórych materiałów standaryzowanych, notowanych na światowych giełdach towarowych, czyli ceny giełdowe, wywierające istotny wpływ również na kształtowanie cen tych surowców na rynkach wewnętrznych krajów, w których takie giełdy nie funkcjonują; ceny te powstają w wyniku relacji zachodzących między podażom…
… jakości produktu. Cena nie może być jedynym kryterium wyboru przy zakupie.
5.3. Zakres i kierunki analizy cen
W każdym przedsiębiorstwie konieczne jest, poprzez bardzo skuteczne ekonomiczne kształtowanie zapasów, zakupów i gospodarki materiałowej, zapewnienie znacznego wpływu tej działalności na osiągany wynik przedsiębiorstwa. Prowadzona przy tym praca analityczna dotycząca cen ma za zadanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz