Marketing - strona 8

FORMUŁOWANIE STRATEGII NA RYNKU DÓBR

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

FORMUŁOWANIE STRATEGII NA RYNKU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH. Produkt. Produktem w rozumieniu marketingowym nazywamy "dobro zdolne do zaspokojenia ludzkich potrzeb, posiada on zespół cech obejmujących jego wartości użytkowe, wygląd, znak towarowy, cenę oraz związaną z nim usługę." W zestawi...

INSTRUMENTY MARKETINGOWEGO ODDZIAŁYWANIA FIRM NA RYNEK

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

INSTRUMENTY MARKETINGOWEGO ODDZIAŁYWANIA FIRM NA RYNEK Skuteczny marketing rozpoczyna się od segmentacji i wyboru rynku docelowego działań firmy oraz badań rynku. Firma powinna wybrać te grupy nabywców, których potrzeby jest w stanie zaspokoić lepiej niż konkurencja, a następnie dokonać pozycjonowa...

Istota koncepcji marketingowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 154
Wyświetleń: 959

ISTOTA KONCEPCJI MARKETINGOWEJ Bariera popytu i konkurencja wymuszają zabieganie o nabywców. Żaden produkt nie ma zapewnionej stałej sprzedaży. Na rynku toczy się gra o nabywców. W tej grze pomaga znajomość zasad marketingowych. Definicje marketingu: Marketing - proces społeczny i zarządczy, dzię...

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych. Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: “w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do procesu produkcyjnego i w jaki sposób kształtują one strukturę kosztów przedsiębiorstwa.” Odpowiedź pozwala znaleźć osoby dysponując...

Klienci rynku towarów przemysłowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Klienci rynku towarów przemysłowych.           Klientów rynku dóbr i usług przemysłowych (organizacje działające na tym rynku) można podzielić na trzy grupy: 1) przedsiębiorstwa działające na zasadach handlowych, 2) organizacje rządowe, 3) instytucje. Każda z wymienionych grup reprezentuje pokaźn...

Klienci rynku towarów przemysłowych. Popyt na rynku dóbr

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

. Klienci rynku towarów przemysłowych. Klientów rynku dóbr i usług przemysłowych (organizacje działające na tym rynku) można podzielić na trzy grupy: 1) przedsiębiorstwa działające na zasadach handlowych, 2) organizacje rządowe, 3) instytucje. Każda z wymienionych grup reprezentuje pokaźny rynek ...

Kryteria segmentacji rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 476

I. Kryteria segmentacji rynku na przykładach dobra konsumpcyjnego i usługi. Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. Mogą się oni różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji, w preferencjach zakupu. Każda z tych zmiennych może być ...

Kształtowanie produktu marketingowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 189
Wyświetleń: 896

„ Kształtowanie produktu marketingowego poprzez przedsiębiorstwo” Produkt to dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. Do zaspokojenia tej samej potrzeby mogą być wykorzystywane różne produkty (substytuty). Istnieją jednak potrzeby do zaspokojenia, w których nabyw...

Logistyka dystrybucji - Marketing logistyczny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484

TEMAT: Istota i zakres logistyki dystrybucji WSTĘP Podobnie jak do przedsiębiorstw produkcyjnych, również do przedsiębiorstw handlowych obserwuje się przenikanie zarządzania logistycznego, zwłaszcza, że producentom coraz bardziej zależy na budowie łańcuchów dystrybucyjnych., aby w ten sposób nie m...

Marketing międzynarodowy - Podstawowe decyzje w marketingu globalnym

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

MARK. MIĘDZYN. Etapy działań marketingowych: 1.krajowy,2.eksportera,3.międzynarodowy,4.multinarodowy,5.globalny Podstawowe decyzje w marketingu globalnym 1.wyjście poza granice kraju 2. na które rynki wejść 3.jak na te rynki wejść 4.program marketingowy 5.organizacja działań market. Motywy ...