Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych - strona 1 Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych.
Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: “w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do procesu produkcyjnego i w jaki sposób kształtują one strukturę kosztów przedsiębiorstwa.” Odpowiedź pozwala znaleźć osoby dysponujące wpływami w procesie zakupów organizacji i zrozumieć, w jaki sposób należy zaprojektować skuteczną strategię marketingu na tym rynku. Ogólnie dobra przemysłowe można podzielić na trzy szerokie kategorie: dobra wchodzące (enterning goods), dobra podstawowe (foundation goods), dobra ułatwiające (facilitating goods).
W literaturze wprowadza się również inny sposób podziału dóbr przemysłowych dzieli się dobra przemysłowe na materiały i części, dobra kapitałowe, dobra eksploatacyjne i usługi. Jednak kryterium podziału w tym wypadku pozostaje te same zmienia się tylko nazewnictwo. Znaczenie klasyfikacji dóbr ma szczególne znaczenie przy poszukiwaniu odpowiedniej strategiii marketingowej dla danego typu towaru dlatego oprócz technicznego podziału dóbr i usług przemysłowych chciałbym również spróbować krótko scharakteryzować strategie marketingu jaką stosuje się odnośnie danego rodzaju dobra przemysłowego.  
Dobra wchodzące.
Zwane też inaczej materiałami i częściami. Są to te dobra które stają się częścią produktu gotowego. Ich koszt jest pozycją nakładów przypisywanych do procesu produkcyjnego. Surowce to te dobra wchodzące, które podlegają przetworzeniu tylko w stopniu niezbędnym dla ekonomicznego manipulowania i transportu, wchodzą do procesu produkcyjnego w stanie naturalnym. Surowce dzieli się na surowce pochodzenia rolniczego (produkcja rolnicza) oraz surowce naturalne. Sezonowość i łatwe psucie się pierwszej grupy surowców powoduje, że wymagają one specjalnego traktowania. Surowce naturalne natomiast charakteryzują się dużą masą, niską wartością jednostkową oraz wysokim kosztem transportu. Materiały przetworzone i części w przeciwieństwie do surowców podlegają większej początkowej obróbce. Materiały przetworzone są to dobra, które ulegają przetworzeniu zanim docierają do producenta, jednakże zanim staną się częścią wyrobu gotowego, który nabywa konsument muszą ulec dalszemu przetworzeniu (np. żelazo na stal). Części (podzespoły) są to takie dobra które wchodzą w skład produktu finalnego bez dalszego przetworzenia (np. opony montowane do samochodu). Przy ustalaniu strategii marketingowej dla tego rodzaju produktów przemysłowych należy zwrócić uwagę na to iż są to produkty standardowe więc na pierwszy plan wysuwa się terminowość, pewność dostaw oraz konkurencyjna cena. Na te elementy powinno się zwracać uwagę w promocji i reklamie tych produktów. Ważną rolę odgrywa sprzedaż osobista, zadaniem sprzedawcy jest utrzymywanie kontaktu z osobami mającymi wpływ na zakup, korzystne może być również

(…)

… pomocniczy. Obiekty obejmują wszelkiego rodzaju budynki (np. fabryki i biura), natomiast urządzenia to sprzęt trwały (np. komputery, windy), są to długookresowe inwestycje na których osadzony jest proces produkcyjny. Sprzęt pomocniczy jest na ogół mniej kosztowny, obejmuje wyposażenie produkcyjne (narzędzia, wózki widłowe) oraz wyposażenie biurowe (komputery, biurka). Sprzęt pomocniczy ma krótszy okres…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz