Wprowadzenie do technologii

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do technologii - strona 1

Fragment notatki:

Technologia - nauka zajmująca się metodami przetwarzania (przeróbki) surowców na gotowe wyroby, nauka o procesach produkcyjnych.
W zależności od rodzaju surowca poddanego przeróbce rozróżniamy technologie: metali, drewna, tworzyw sztucznych, chemiczną, mleczarską.
Technologia budowy maszyn - nauka zajmująca się procesami wytwarzania części maszyn i ich łączenia w gotowe wyroby.
Proces - ciąg następujących po sobie działań, które składają się na nieprzerwany ruch.
Proces produkcyjny - całokształt uporządkowanych działań (operacji, zadań) wykorzystywany w celu otrzymania gotowych wyrobów (produktów, dóbr)
Dobra mogą mieć charakter:
1. Materialny: Mają postać wyrobu lub usługi (Np. naprawy, usługi transportowe)
2. Informacyjny: służą do zaspokajania odpowiedniej potrzeby ludzkiej przez odpowiednie przetworzenie informacji (Np. doradztwo techniczne) Proces produkcji obejmuje proces wytwarzania, przygotowania produkcji, transport, zaopatrzenie, sprzedaż, serwis, regenerację, utylizację.
Proces wytwarzania - jedna z podstawowych części składowych procesu produkcji. Dzieli się na 3 grupy:
- procesy podstawowe
Przetwarzanie surowców i półwyrobów w gotowe wyroby
- procesy pomocnicze Eksploatacja parku maszynowego i narzędzi, gospodarka remontowa, transport wewnętrzny surowców, półwyrobów, odpadów, zaopatrzenie energetyczne
- procesy obsługi
Dział BHP, ochrona mienia, obsługa administracyjna i socjalna.
Proces technologiczny - podstawowa część procesu produkcyjnego związana bezpośrednio ze zmianą kształtu, wymiarów, jakości powierzchni i własności fizykochemicznych przedmiotu obrabianego.
Przygotowanie produkcji - uruchamianie wytwarzania każdego produktu wymaga odpowiedniego przygotowania produkcji. Pojęcie to zawiera aspekty konstrukcyjne (co?) technologiczne (jak?) i organizacyjne (kiedy, czym i ile to będzie kosztować?)
Przygotowanie produkcji związane jest z:
- produktem - przygotowanie konstrukcyjne,
- procesami - przygotowanie technologiczne,
- przedsiębiorstwem - przygotowanie organizacyjne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz