Technologia materiałów budowlanych

note /search

Metody procesów produkcyjnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1449

Metody realizowania procesu przygotowania produkcji: Sekwencyjna - projektowanie procesu podzielone jest na zadania funkcjonalne przy czym rozpoczęcie kolejnego zadania następuje po zakończeniu, uzgodnieniu i ewentualnej korekcie zadania poprzedzającego. Współbieżna - projektowanie procesu oparte j...

Analiza wartości sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

Analiza wartości - to planowe działanie, zmierzające do osiągnięcia funkcjonalności produktu, spełnienia innych wymagań (np. jakościowych, ekologicznych) przy jak najmniejszych kosztach wytwarzania Etapy analizy wartości Sprecyzowanie potrzeb i wymagań klienta w stosunku do produktu. Analiza funk...

Badanie partii na podstawie próbki statystycznej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Badanie partii na podstawie próbki statystycznej - Sprawdzanie partii za pomocą próbek - kontroluje się jakość partii produktu - Badanie partii na podstawie próbki statystycznej - sprawdza jakość produktu - Wykorzystuje pewną liczbę jednostek pobranych z partii wyrobów, żeby sprawdzić czy cała pa...

Etapy cyklu życia produktu, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Etapy cyklu życia produktu: Wprowadzenie - nowy produkt ukazuje się na rynku, popyt na niego jest niski do chwili gdy ludzie dowiedzą się o nim, wypróbują, i stwierdzą czy im odpowiada. Wzrost. Dojrzałość - popyt ustala się na stałym poziomie. Spadek - sprzedaż spada, gdyż klienci zaczynają kupow...

HACCP sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) ANALIZA RYZYKA I KONTROLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH - jest to systemowe postępowanie mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka występowania tych zagrożeń podczas prz...

Jakość produktu, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1428

Jakość produktu - zdolność zaspokajania określonej potrzeby klienta. Jest wynikiem połączonego oddziaływania 3 najważniejszych etapów związanych z powstawaniem produktu: jakości określanej w procesie projektowania wyrobu. jakości uzyskanej w procesie technologicznym. jakości kształtowanej w proc...

Kontrola procesu sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1141

Kontrola procesu - wykresy kontrolne dla właściwości Podejścia przy pobieraniu próbek: - badanie na podstawie próbki statystycznej, kontrolującej jakość produktu - kontrola procesu, która sprawdza czy proces przebiega zgodnie z planem. Proces może wymagać regulacji gdy występuje wyraźny trend w ...

Podstawowe technologie wytwarzania półfabrykantów,sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

Podstawowe technologie wytwarzania półfabrykatów - obróbka plastyczna (pręty okrągłe, kwadratowe, płaskowniki, blachy, rury, kształtowniki, odkuwki, wykroje - odlewnictwo(odlewy piaskowe, kokilowe, ciśnieniowe) - technologie wytwarzania części z tworzyw sztucznych i proszków spiekanych - półfabr...

Technologiczność konstrukcji, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

Technologiczność konstrukcji To taki sposób konstruowania produktu, aby wytwarzanie poszczególnych jego części, jego montażu były w warunkach danego systemu produkcyjnego najprostsze i najmniej kosztowne. Związana jest ona z zasobami systemu produkcyjnego. Konstrukcja technologiczna dla jednego pr...

Typy i formy organizacji produkcji, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 7280

Typy i formy organizacji produkcji Typy organizacji produkcji - mają ścisły związek z wielkością produkcji, stanowiskami roboczymi, stopniem ich specjalizacji (uniwersalne, specjalizowane, specjalne). Formy organizacji produkcji - związane są ze sposobem przepływu materiałów i części w różnym ich ...