Marketing przemysłowy - idea

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing przemysłowy - idea - strona 1 Marketing przemysłowy - idea - strona 2 Marketing przemysłowy - idea - strona 3

Fragment notatki:

       Marketing przemysłowy jest jeszcze w Polsce dziedziną mało popularną, w większości publikacji dotyczących marketingu akcentuje się sfery i formy działania dotyczące bardziej rynku dóbr i usług konsumpcyjnych niż rynku dóbr i usług przemysłowych, liczba publikacji dotyczących tematu marketingu przemysłowego jest niewielka i są to publikacje tłumaczone, tymczasem w krajach wysoko rozwiniętych jest to dziedzina silnie rozwinięta i nadal intensywnie się rozwijająca. Coraz więcej szkół zarządzania włącza marketing dóbr i usług przemysłowych do swojego programu. Na rosnące znaczenie tego obszaru marketingu wskazuje kilka czynników. Po pierwsze, ponad połowa wszystkich absolwentów szkół zarządzania podejmuje pracę w firmach, które konkurują na rynku dóbr i usług przemysłowych. Po drugie, kurs marketingu dóbr i usług przemysłowych stwarza idealną płaszczyznę pogłębiania u studentów znajomości realiów konkurencji na rynku globalnym, zarządzania powiązaniami, procesów decyzyjnych przekraczających granice funkcjonalne, zarządzania łańcuchem zaopatrzenia, jakością produktu i powiązanych z nimi zagadnień. Po trzecie, w Unii europejskiej i USA w ciągu ubiegłego dziesięciolecia nastąpił wzrost zarówno zasięgu, jak i jakości badań dotyczących tego obszaru marketingu. Jest oczywiste, że ta tendencja przeniesie się również do Polski. Przedsiębiorstwa nie tylko sprzedają, ale także nabywają ogromne ilości surowców, wyrobów, urządzeń, wyposażenia pomocniczego, artykułów biurowych oraz innych produktów i usług. Na tego typu towary i usługi zgłaszają również zapotrzebowanie organizacje rządowe i instytucje. Menedżer marketingu, który zamierza zaspokoić potrzeby organizacji a nie gospodarstw domowych, napotyka szczególne wyzwania. Jednocześnie rynek ten otwiera przed nim wyjątkowe możliwości. Przedsiębiorstwa działające na zasadach handlowych, instytucje, a także organy państwowe stanowią lukratywny i złożony rynek.
Występują znaczne różnice, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji dotyczących zakupu pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi na rynku dóbr i usług przemysłowych i przedsiębiorstwami działającymi na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Przedsiębiorstwa działające na rynku dóbr i usług przemysłowych muszą znać potrzeby swoich klientów, wielkość ich zasobów, kierunki działania oraz procedury zakupu. Muszą więc uwzględniać okoliczności nie występujące normalnie w marketingu rynku konsumentów: Przedsiębiorstwa nabywają dobra i usługi dla realizacji różnych celów : osiągnięcia zysków, redukcji kosztów, zaspokojenia oczekiwań pracowników oraz wywiązania się ze zobowiązań prawnych. W przedsiębiorstwach zazwyczaj więcej osób uczestniczy w podjęciu decyzji zakupu niż w przypadku indywidualnych klientów, szczególnie jeśli chodzi o zakup większych pozycji (zbiorowa wiedza dotycząca przedmiotu zakupu).

(…)

… na tym rynku. Ogólnie dobra przemysłowe można podzielić na trzy szerokie kategorie: dobra wchodzące (enterning goods), dobra podstawowe (foundation goods), dobra ułatwiające (facilitating goods).
W literaturze wprowadza się również inny sposób podziału dóbr przemysłowych dzieli się dobra przemysłowe na materiały i części, dobra kapitałowe, dobra eksploatacyjne i usługi. Jednak kryterium podziału w tym wypadku…
… działami inżynieryjnymi firmy kupującej i sprzedającej. Dobra podstawowe. Główną ich cechą charakterystyczną jest to, iż nie stają się one częścią wyrobu gotowego ale uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w jego wytworzeniu. W miarę zużycia, część ich pierwotnego kosztu jest przenoszona na proces produkcyjny jako koszt amortyzacji. Dzielą się na obiekty i urządzenia oraz sprzęt pomocniczy. Obiekty…
… ale są również takie firmy, które działają na obu tych rynkach jednocześnie. Takie wyroby jak komputery osobiste, samochody mogą być przedmiotem zakupów zarówno na rynku dóbr i usług przemysłowych jak i rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Ponieważ jednak ostatecznym wyznacznikiem rodzaju rynku, na którym dokonuje się transakcji jest sam klient więc można mówić o potrzebie rozróżnienia pojęć marketingu towarów przemysłowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz