Marketing międzynarodowy - Podstawowe decyzje w marketingu globalnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy - Podstawowe decyzje w marketingu globalnym - strona 1 Marketing międzynarodowy - Podstawowe decyzje w marketingu globalnym - strona 2 Marketing międzynarodowy - Podstawowe decyzje w marketingu globalnym - strona 3

Fragment notatki:

MARK. MIĘDZYN.
Etapy działań marketingowych:
1.krajowy,2.eksportera,3.międzynarodowy,4.multinarodowy,5.globalny
Podstawowe decyzje w marketingu globalnym
1.wyjście poza granice kraju
2. na które rynki wejść
3.jak na te rynki wejść
4.program marketingowy
5.organizacja działań market.
Motywy przemawiające za internacjonalizacją działań
1.obniżka kosztów produkcji-korzyści skali
2.rozłożenie kosztów B+R (badanie + rozwój)
3.wzrost siły nabywczej firmy
4.wzrost konkurencyjności
5.możliwości mark. międzynarod.
6.rozłożenie ryzyka
7.wysoki udział w rynku krajowym
8. konkurencja w kraju macierzystym
9.wzmocnienie preferencji nabywców
10.zróżnicowanie kosztów wytworzenia
Formy obecności firmy na rynkach zagranicznych
Eksport, umowy licencyjne, franschising, spółki jawne , wykup, własne filie
Globalne zarządzanie strategiczne
-kadry; róznorodność kultur, zarządzanie na odległość
-planowanie; rynki o różnych studiach rozwoju
-produkt; konieczność modyfikacji
-dystrybucja; własna, obca
-cena; brak bezpośredniego powiązania z kosztami
-promocje; jezyk komunikacji, kultura, religia, media
-kontrola; duża zmienność czynników rynkowych
-analiza rynku; kierunki rozwoju, nowe wyzwania
-segmentacja nabywców; sprzedaż i konkurencja
Główne czynniki rozwoju firmy
-osobowe-dynamiczny zarzad, wykwalifikowany personel
-materialne - środki finansowe, technologia, park maszynowy ,dostęp do surowców
-niematerialne -image, wizja, rozwój, kultura organizacyjna
Strategie wejścia według kryterium koncentracji i rozproszenia
-wklęsła-koncentracji rynkowej, próba wchodzenia na kolejne rynki-segmenty
wypukła - dywesyfikacji rynkowej, szybkie opanowywanie wielu rynków/regionów , a później eliminacja najsłabszych z nich
Korzyści standaryzacji działań mark.
-oszczędności-wynikające ze skali produkcji-produkcja jednorazowych produkcji
-jednolity międzynarodowy image
-niższe koszty promocji
-szybkość w podejmowaniu decyzji market ( centralizacja)
-możliwość wymiany personelu pomiędzy oddziałami firmy w różnych państwach
Wady standaryzacji działań market.
-ryzyko odrzucenia ofert przez rynek
-strategia produktu nie uwzględnia różnic w czynnikach otoczenia różnych rynków zagranicznych
-mniej skuteczna promocja
-ryzyko niedostosowania strategii dystrybucji do warunków dystrybucyjnych danego kraju


(…)

… podlegające analizie w każdym kraju:
-religia
-analfabetyzm
-zróżnicowanie językowe
-regulacje rządowe
-promocja filii
-wybór agencji reklamowej
Dobór elementów promocji zależny od:
-zamierzeń firmy w stosunku do danego rynku
-konkurencji na rynku
-rodzaju i jakości sprzedawanych produktów
-fazy wprowadzenia produktu na rynek
-stosunek nabywców do kraju pochodzenia wyrobu

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz