Logistyka dystrybucji - Marketing logistyczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka dystrybucji - Marketing logistyczny - strona 1 Logistyka dystrybucji - Marketing logistyczny - strona 2 Logistyka dystrybucji - Marketing logistyczny - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: Istota i zakres logistyki dystrybucji
WSTĘP
Podobnie jak do przedsiębiorstw produkcyjnych, również do przedsiębiorstw handlowych obserwuje się przenikanie zarządzania logistycznego, zwłaszcza, że producentom coraz bardziej zależy na budowie łańcuchów dystrybucyjnych., aby w ten sposób nie martwić się o zbyt wyprodukowanych towarów. Stosowanie w przedsiębiorstwach handlowych zasady Just-in-time jest o tyle trudniejsze, że oprócz zapasów bezpieczeństwa niezbędne zsynchronizowanie w tych ogniwach rozbieżności w czasie między podażą a popytem (np. w przypadku produktów rolnych). W celu usprawnienia coraz potężniejszych strumieni towarowych powstają logistyczne centra dystrybucji jako wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa.
MARKETING LOGISTYCZNY
Przystępując do omówienia zarządzania logistycznego w dystrybucji w Polsce, trzeba je odnieść do różnego typu przedsiębiorstw handlowych na szczeblu hurtu i detalu, a także do niektórych dużych producentów rozwijających własną sieć dystrybucji swoich wyrobów, co w dużej mierze dotyczy przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Punktem wyjścia tych rozważań jest marketing logistyczny, a więc spojrzenie na kanały dystrybucyjne przez pryzmat upodobań konsumentów oraz możliwości producentów i dystrybutorów.
W warunkach prowadzenia badań marketingu tradycyjnego główna uwaga przedsiębiorcy skupiała się na produkcji, przy czym badania rynkowe miały na celu ustalenia danych ilościowych oraz określenie, czy towar można sprzedać w innych rejonach kraju lub w innych krajach.
W warunkach marketingu współczesnego rynek stał się punktem wyjścia działalności produkcyjnej i handlowej. Nowe wynalazki i udoskonalenia przez zastosowaniem ich w produkcji są konfrontowane z potencjalnym nabywcą. Bada się także, czy nabywca zaakceptuje opakowanie produktu, cenę, sposób sprzedaży itp.
Marketingu nie należy uważać za zbiór teoretycznych praw, twierdzeń i wymyślonych zasad. Marketing jest uogólnionym doświadczeniem praktycznych sposobów postępowania setek tysięcy przedsiębiorstw, które dzięki niemu uzyskały i uzyskują przewagę konkurencyjną oraz sukcesy na rynkach krajowych i w międzynarodowej rywalizacji gospodarczej. Jest on przede wszystkim sposobem myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, o jego roli i zadaniach, zapewniających przetrwanie i rozwój. Podstawą nowoczesnej koncepcji i praktycznej różnorodności definicji marketingu można się zgodzić z tym, że jest on podstawową funkcją przedsiębiorstwa, która łączy potrzeby i oczekiwania nabywców - występujące na określonych segmentach rynku - z działalnością produkcyjną i handlową podporządkowaną orientacji na nabywców. W gospodarce rynkowej, której elementy coraz pełniej wykształcają się w Polsce, nabywcy staną się przedmiotem i centrum uwagi ze strony przedsiębiorstw. Decyzje nabywców dotyczące zakupów stają się coraz bardziej suwerenne, choć są oni poddania różnym działaniom. Wzorce zachowań konsumpcyjnych kształtują się pod wpływem rodziny oraz innych grup społecznych i kulturowych. Poznanie uwarunkowań zakupu staje się więc główną troską producentów.


(…)

… organizacji zaopatrzenia i dystrybucji wymagają dobrego systemu informatycznego, umożliwiającego sprawną obsługę klientów. Rozwój tego typu form sprzedaży, przy jednoczesnym asortymentowym rozdrobnieniu producentów, doprowadził do powstania branżowych logistycznych centrów dystrybucji. Pozwoliło to na pełniejsze wykorzystywanie automatycznej identyfikacji towarów oraz stosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI). Umożliwia to wykorzystywanie analiz wyników eksperymentów prowadzonych w ramach symulacji komputerowej oraz, gdy zajdzie tego potrzeba, metod zwanych sztuczną inteligencją, a także stosowanie rachunku optymalizacji kosztów w odniesieniu do całych łańcuchów logistycznych.
Można wyróżnić następujące centra:
międzynarodowe logistyczne centra dystrybucji, o najwyższym stopniu rozbudowy…
… logistycznych, powinno już dziś rozpocząć przygotowywanie się do współpracy z tego typu logistycznymi centrami dystrybucji na różnych szczeblach ich organizacji, a towarzyszyć temu powinno przygotowywanie się do elektronicznej wymiany danych.
6

… dziedzina. Wykorzystuje ona stosowane dotąd metody, wzbogacają je znacznie szerszym polem manewru dzięki wykorzystywaniu głębszych przekrojów informacyjnych i kompleksowych systemów informatycznych oraz stosowaniu symulacji komputerowej, a przede wszystkim przez zwróceni uwagi na kanały dystrybucyjne towarów, w których logistyka jest nadrzędna, a dane przedsiębiorstwo staje się podsystemem tak rozumiany…
… docelowe systemów logistycznych wskazują na skrócenie cyklu produkcyjnego i redukcję zapasów, co dla samego marketingu jest problemem niewiele znaczącym, podczas gdy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego jest to naczelne zadanie, formułowane w kategoriach zarządzania logistycznego.
Dobrym zalążkiem systemów logistycznych jest łańcuch franchisingowy, będący formą organizacji kanałów dystrybucji…
… systemowemu oraz dorobkowi elektroniki wprowadza do praktyki systemy nie tylko usprawniające przepływ masy towarowej, lecz także wzbogacające informacyjny opis rzeczywistości i umożliwiające eksploatację automatycznych systemów sterowania w gospodarce. Wykorzystywany jest przy tym dorobek w zakresie stosowania kodów kreskowych, umożliwiający korzystanie z automatycznej identyfikacji nie tylko w odniesieniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz