Logistyka - źródła etymologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 5544
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - źródła etymologiczne - strona 1

Fragment notatki:

Dodatkowo w notatce został umieszczony test, który będzie pomocny po podsumowania wiedzy z tematu.

1) Którą z poniższych stwierdzeń uznaje się za właściwą:
system wsparcia logistycznego= proces podstawowy+ proces logistyczny…………………….danego procesu……………..
system wsparcia logistycznego= system logistyczny+ proces logistyczny………………danego systemu logistycznego
system wsparcia logistycznego= system produkcyjny+ proces …………proces logistyczny realizowany w ramach danego procesu zaopatrzenia
2) centrum logistyczne jest elementem;
procesu logistycznego
systemu logistycznego
systemu………..
3) na cykl życia sytemu logistycznego składa się;
faza …………, faza magazynowania, faza dystrybucji
faza przygotowania funkcjonalnego, faza fizycznej dystrybucji, faza ……..(użycia, zużycia)
faza…….., faza produkcji, faza dystrybucji
4) najważniejsze możliwości obniżenia całkowitych kosztów systemu wsparcia logistycznego są fazy;
eksploatacyjnej
koncepcyjno-projektowej
budowy i wdrożenia
5) który z podanych systemów produkcji związany jest z większymi kosztami globalnymi utrzymania zapasów;
system …… produkcji
system produkcji maszynowej system ssania produkcji
6) czy następująca definicja przez logistykę rozumie się z reguły pojęcie oznaczające zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania które maja ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia miejsc finalnej produkcji jak również przepływ związanej z nimi informacji w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach-można uznać za definicje w pełni określającą istotę i zakres działań logistycznych??
Tak
Nie
W zależności od sytuacji
7) kanał logistyczny jest elementem systemu logistycznego
łańcucha logistycznego
centrum logistycznego
8) Pojęcie system wsparcia logistycznego obejmuje:
procesy logistyczne i systemy logistyczne służące realizacji procesów logistycznych,
szeroko rozumiany system logistyczny dowolnej organizacji szeroko rozumiane procesy logistyczne dowolnej organizacji
9) czy takie działania jak: transport, magazynowania, składowania, pakowanie-to działania (procesy)logistyczne
nie
zależy to od uznania zleceniodawcy
tak


(…)

… raczej mówić o PARALELIZMIE rozwoju logistyki cywilnej (gospodarczej) i wojskowej .
Stąd też niektóre z definicji mówią, że logistyka to: „ efektywne zarządzanie i kontrolowanie zapasów (surowców, materiałów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych)”JJ.Coyle, E.J.Bard, C.J. Langley. Jest to bardzo zawężone ujęcie - identyfikuje logistykę jako dziedzinę zarządzania zapasami, które są w prawdzie ważnym…
… techniki kontroli przepływu towarów przemieszczanych i składowanych w procesie dystrybucji (wyroby gotowe lub ich część), produkcji (produkcja w toku) i zaopatrzenie (surowce).
Logistykę ogranicza się tutaj do procesów fizycznego przepływu produktów. Nie odwołuje się od roli informacji jako zasobu, a zarządzanie sprowadza się jedynie do jednej zaledwie funkcji, jaką jest kontrola. (powszechne wąskie…
… - wsparcie logistyczne działalności gospodarczej realizują same przedsiębiorstwa produkcyjne (samoobsługa logistyczna)
2PL - tradycyjna współpraca z przedsiębiorstwami transportowymi, magazynowymi, ubezpieczeniowymi, Ew. spedytorami
3PL - świadczenie kompleksowych usług wsparcia logistycznego
4PL - pełna integracja, wsparcia logistycznego danej działalności gospodarczej
5PL - pełna integracja wsparcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz