Logistyka - definicje, koncepcje, zadania, przykładaowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 6601
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - definicje, koncepcje, zadania, przykładaowe pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

Praca pochodzi z przedmiotu budownictwo komunikacyjne prowadzone przez mgr inż. Małgorzatę Linek na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: pojęcie logistyki, aspekty definicji i koncepcji logistyki, triada pojęć logistycznych, zadania logistyki, systemowa koncepcja logistyki.

Notatka zaopatrzona została w rysunki, które mogą być pomocne przy nauce.

ISTOTA LOGISTYKI
1.1.Pojęcie logistyki
Korzeni logistyki należy szukać w greckich słowach „logos” lub „logicos” czyli liczenie, sztuka liczenia, prawidłowo myślący.
W 1837 roku po opublikowaniu przez barona de Jomini w Paryżu dzieła „Zarys sztuki wojennej” treści w nim zawarte zaczęto wiązać z terminem logistyka. W pracy tej mówi się o lokalizacji i zaopatrywaniu magazynów, planowaniu i realizacji marszów, przygotowywaniu środków transportu, urządzaniu dróg komunikacyjnych i zaopatrywaniu oddziałów. Wyżej wymienionymi zagadnieniami zajmuje się współczesna logistyka. Modele logistyczne i formy analizy systemowej zostały efektywnie wykorzystane przez siły zbrojne, zainteresowane w skoordynowanych czasowo i przestrzennie w dostawach materiałów niezbędnych dla wsparcia działań militarnych. Techniki logistyczne poznane w czasie wojny zostały w powojennej praktyce gospodarczej zignorowane przy nastawieniu przemysłu na zaspokojenie popytu na towary.
Kolebką logistyki cywilnej są Stany Zjednoczone, kiedy to w 1950 roku w czasie recesji gospodarczej poczyniono pierwsze nieśmiałe próby analiz stanowiących początek systemów logistycznych. Kolejna recesja zapoczątkowana w 1958 roku i będące jej efektem kurczenie się zysków, stworzyły obiektywne warunki których ludzie biznesu zaczęli poszukiwać bardziej efektywnych systemów kontroli kosztów. Wiele przedsiębiorstw zdało sobie wówczas sprawę, że sfera przepływów rzeczowych przedsiębiorstwa jest właśnie tą dziedziną, której kosztów jak dotąd nie zbadano ani nie skoordynowano. Zaczęły się wówczas uwidaczniać również inne trendy determinujące potrzebę dokładniejszej analizy tej sfery.
W punkcie wyjścia logistyka utożsamiana była z fizyczną dystrybucją towarów i zajmowała się optymalizacją procesów transportu i magazynowania. W późniejszym czasie rozszerzyła zakres swych zainteresowań obejmując zapasy, lokalizację produkcji i magazynowanie, przepływ informacji a także analizę logistyczną kosztów. Jednocześnie zaczęto interesować się rynkowymi aspektami procesów logistycznych.
W latach dziewięćdziesiątych dał się zauważyć znaczny wzrost zainteresowania logistyką wśród ekonomistów oraz upowszechnianie tego terminu w literaturze i praktyce gospodarczej. Doprowadziło to do powstania różnych interpretacji i wielu definicji z tego zakresu odnoszących logistykę do dziedziny wiedzy ekonomicznej a także praktyki gospodarczej. W 1991 roku na I Kongresie Międzynarodowym w Poznaniu D.Back podał definicję logistyki jako procesu zarządzania całym łańcuchem dostaw.
Jest to pojęcie bardzo uproszczone , dlatego rzadko przytaczane. Bardziej znana jest definicja opracowana przez Council of Logistics Management, która określa logistykę jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

(…)

… ciężkości analizy przesuwa się na logistyczne punkty styku z innymi subsystemami. Podejście systemowe do koncepcji logistyki sięga do modelowych zasad teorii systemów i stanowi jeden z podstawowych aspektów nowoczesnej logistyki.
Określenie przedsiębiorstwa jako systemu zachowań umożliwia przełożenie zasad teorii systemów na obszar badań i działalności logistyki. Wszelkie procesy logistyczne realizowane…
… długofalowym rozpoznania preferencji klientów i ich efektywniejszego zaspakajania, stymulowania wzrostu wielowymiarowych efektów strategicznych i synergicznych. Wspomniana powyżej istota podejścia systemowego do procesów logistycznych polega na tym, iż ponad znaczenie poszczególnych elementów systemów przedkłada się wzajemne zależności między tymi elementami. W systemie logistycznym należy unikać…
…., Sariusz - Wolski Z., „Logistyka w przedsiębiorstwie” PWE ,Warszawa 1995
Milewski D., Logistyka - podejście systemowe czyli całościowe, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1998 nr 9 , str.193
Abt S., Woźniak H. „Podstawy logistyki” Uniwersytet Gdański, Gdańska 1993
Blaik P., „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem” PWE, Warszawa 1999
Abt S., Woźniak H., „Podstawy logistyki…
… w której surowce, materiały pomocnicze i zakupione części przepływają z magazynu zaopatrzenia do miejsc przetwarzania, a następnie do magazynu zbytu,
logistykę dystrybucji, w której następuje przepływ dóbr z magazynu wyrobów gotowych do klientów na rynku, logistyka utylizacji (recykling), to strumień przepływający w kierunku odwrotnym od klientów do dostawców, który składa się z towarów i materiałów uszkodzonych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz